अपडेट-इमेल चाहनुहुन्छ?

प्रिय पाठक वर्ग, यस वेबसाइटको सर्भर फेर्ने क्रममा प्राविधिक त्रुटीले थुप्रै पाठक वर्गका इमेल ठेगानाहरू गुमाउन पुगिएछ। अपडेट इमेल चाहनुहुने पाठकहरूले फेरि पनि आफ्‍नो इमेल पठाउनुहुन कष्ट गर्नुहोला। धन्यवाद!

कविता: बाइबल पढ्नलाई चुनौती
एक वर्षमा बाइबल पढ्नुहोस्
बाइबल पठन तालिका
[PDF, 1.39MB download]