पाठकवर्गलाई सूचना: कृपया info@wordoftruth.com.np लाई आफ्‍नो contact list मा add गर्नुहोला नत्र हाम्रो ईमेल पाठकको inbox मा नआइपुग्ने सम्भावना छ।

हाम्रो बारेमा

वेबसाइटको नाम

परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा दिइएको एक मात्र पवित्रशास्त्र, बाइबललाई "सत्यको वचन" अथवा अङ्ग्रेजीमा Word of Truth पनि भनिन्छ। बाइबल पूर्ण रूपमा सत्य छ, अकाट्य छ, अचूक छ, त्रुटिहीन छ, अपरिवर्तनीय छ, अविवाद्य छ र आधिकारिक छ।परमेश्वरले एउटै मात्र पुस्तक दिनुभएको छ: बाइबल। अब हामीलाई एउटै मात्र चासो छ: "बाइबलले के भन्दछ?" (रोमी ४:३)

यो वेबसाइट किन?

प्रत्येक बाइबल विश्वासीलाई परमेश्वरको एउटा महत्त्वपूर्ण आज्ञा छ: "आफूलाई परमेश्वरकहाँ ग्रहणयोग्य तुल्याउने प्रयत्न गर - एउटा शर्ममा पर्नु नपर्ने किसिमको कामदारजस्तो, जसले सत्यको वचन ठीक-ठीकसँग छुट्ट्याउँछ" (२ तिमोथी २:१५)। यसकारण बाइबलको ब्याख्या होशियारीसाथ, ठीकसँग गरिनुपर्छ। परमेश्वरको वचनलाई ठीकसँग बुझ्न, अपनाउन र भ्रमात्मक मार्गहरूदेखि जोगिन यस वेबसाइटद्वारा तपाईंलाई केही मद्दत मिल्न सकोस्।

हामी के-के विश्वास गर्दछौं?

कृपया हाम्रो विश्वासको विवरण पढ्नुहोस्।

मोबाइल: ९८५५०-७१३१० (प्रदेश श्रेष्ठ)
ईमेल: webmaster@wordoftruth.com.np