पाठकवर्गलाई सूचना: कृपया info@wordoftruth.com.np लाई आफ्‍नो contact list मा add गर्नुहोला नत्र हाम्रो ईमेल पाठकको inbox मा नआइपुग्ने सम्भावना छ।

Εmail
Name
भिडियोहरू
प्रीतिको मालिक
परमेश्वर र विज्ञान
नयाँ सामग्री

मुक्ति पाउन कत्तिको सजिलो छ?

यस पृष्ठलाई छाप्नुहोस्

१) मुक्ति पाउन, एउटा उपहार पाउन जत्तिकै सजिलो छ (यूहन्ना १:१२)

एफेसी २:८ अनुसार मुक्ति ____________________को __________ हो। कसैले तपाईंलाई एउटा उपहार दिन्छ भने के तपाईंले त्यसको निम्ति दाम तिर्नुपर्छ? ______________। यसैले मुक्तिको निम्ति हामीले दाम तिर्नुपर्छ? ______________। हाम्रो मुक्तिको निम्ति कसले दाम तिर्नुभयो (१ कोरिन्थी ६:२० र १ पत्रुस १:१८-१९ पढ्नुहोस्)? ____________________________। रोमी ६:२३ अनुसार परमेश्वरको वरदान के हो? ____________________________________________________। मुक्ति पाउन एउटा उपहार पाउन जत्तिकै सजिलो छ! हामीले यसको निम्ति काम गर्न सक्दैनौं! हामीले यसको दाम तिर्न सक्दैनौं! तुलना गर्नुहोस्, प्रेरित ८:१८-२०)। यो हाम्रो आफ्नै शक्तिले कमाउन सक्दैनौं! हामी यसलाई केवल ग्रहण गर्न सक्छौं! परमेश्वरको सित्तैंको वरदान अनन्त जीवन केवल ____________ ____________मा मात्र पाउन सकिन्छ (१ यूहन्ना ५:११)।

१ यूहन्ना ५:११-१२ अनुसार कसैसँग परमेश्वरको उपहार हुनलाई उसँग परमेश्वरको ____________ पनि हुनैपर्छ। यसैले, मुक्ति पाउनलाई त्यस पापीले एक व्यक्तिलाई ग्रहण गर्नुपर्छ! यूहन्ना ३:१६ अनुसार संसारलाई परमेश्वरको प्रेमको उपहार के हो? ______________________________ (शब्दार्थ: ग्रीक भाषामा "एकमात्र जन्माइएको" = "अद्वित्तीय"; अर्थात्, येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको अद्वित्तीय पुत्र हुनुहुन्छ)। यूहन्ना १:१२ अनुसार परमेश्वरका सन्तान बन्नलाई हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो व्यक्तिगत मुक्तिदाताको रूपमा ____________ गर्नुपर्छ! परमेश्वरले आफ्नै पुत्रलाई अनमोल उपहारको रूपमा दिनुभयो यसका निम्ति हामीले उहाँलाई कहिल्यै सट्टाभर्ना तिर्न सक्दैनौं, उहाँले जे गर्नुभयो त्यसको निम्ति आभारी बन्दै परमेश्वरलाई के भन्न सक्छौं (२ कोरिन्थी ९:१५)? ________________________________।

२) मुक्ति पाउन, पिउन र खान जत्तिकै सजिलो छ (यूहन्ना ६:३५)

यूहन्ना ६:३५ पढ्नुहोस्। जीवनको रोटी को हुनुहुन्छ? ________________________। विश्वासमा येशूकहाँ आउने व्यक्ति कहिल्यै ____________________छैन र उहाँमाथि ________________ गर्ने व्यक्ति कहिल्यै ____________________छैन। प्रभुले यहाँ शारीरिक भोकको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि आत्मिक? ______________। यूहन्ना ६:५४ लाई यूहन्ना ६:४०,४७ सँग तुलना गर्नुहोस्। यी पदहरू अनुसार ख्रीष्टको शरीर खानु र उहाँको रगत पिउनुको अर्थ के हो? ठीक उत्तरमा गोलो चिन्ह लगाउनुहोस्:

क) यसको मतलव हामी मान्छेको मासु खाने बन्नुपर्छ।

ख) यसको मतलव प्रभु-भोज लिँदा हामीहरू ख्रीष्टलाई नै खान्छौं।

ग) यसको मतलव यो हो कि येशू ख्रीष्ट क्रूसमा मर्नुहुँदा उहाँले आफ्नो पापरहित शरीर र अनमोल रगत हाम्रा पापहरूका निम्ति दिनुभयो भनेर हामीले विश्वास गर्नुपर्छ।

यूहन्ना ४:९-१४ पढ्नुहोस्। हामीले दिनदिनै पिउने पानीले केही समयको लागि हाम्रो शारीरिक तिर्खालाई मेट्न सक्छ, तर हाम्रा सबैभन्दा गहिरा आत्मिक खाँचोहरूलाई तृप्त पार्ने जिउँदो पानी दिन सक्ने एउटै मात्र व्यक्ति को हुनुहुन्छ? ________________________। एउटा मानिसले एक कचौरा पानी लिन र त्यसबाट पिउन जत्तिको सजिलो छ, येशू ख्रीष्टलाई हाम्रो एकमात्र मुक्तिदाता भनी विश्वास गर्न पनि त्यत्तिकै सजिलो छ

३) मुक्ति पाउन, एउटा ढोकाभित्र पस्न जत्तिकै सजिलो छ (यूहन्ना १०:९)

मुक्ति पाउन एउटा व्यक्तिले कुनचाहिँ ढोकाभित्र पस्नु पर्छ (यूहन्ना १०:९)? ____________________। येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुचाहिँ एउटा ढोकाभित्र पस्न जत्तिकै सजिलो छ तैपनि मत्ती ७:१३-१४ पढ्दा हामी थाह पाउँछौं कि ____________ मात्र त्यो ढोकाभित्र पस्दछन्!

४) मुक्ति पाउन, एउटा ढोका खोल्न जत्तिकै सजिलो छ (प्रकाश ३:२०)

प्रकाश ३:२० पढ्नुहोस्। प्रभु येशू ख्रीष्ट ढोकामा उभिएर के गर्दै हुनुहुन्छ? ________________________ __________। उहाँ के भित्र आउन चाहनुहुन्छ होला? ____________________। यस पदअनुसार पापीले गर्नुपर्ने दुइटा कामहरू के-के हुन्?

१) ____________________________________________________
२) ____________________________________________________

यी दुइटा कामहरू गर्ने व्यक्तिलाई ख्रीष्टको के प्रतिज्ञा छ? _____________________________ ____________________________________________________। (शब्दार्थ: "भोज खानु" भन्ने वाक्यांशले प्रभु येशूसित हुने विश्वासीको घनिष्ट सङ्गतिको बयान गर्दछ)। मुक्तिको निम्ति उहाँसँग पुकारा गर्ने हरेकलाई बचाउन प्रभु येशू तत्पर र इच्छुक हुनुहुन्छ (रोमी १०:१३)।

५) मुक्ति पाउन, हेर्न जत्तिकै सजिलो छ (यूहन्ना ३:१४-१५)

गन्ती २१:४-९ पढ्नुहोस्। पद ४-५ अनुसार इस्राएलीहरू परमप्रभुमाथि भरोसा गरिरहेका र धन्यवादी भइराखेका थिए कि आफ्ना समस्याहरूमा गनगनाइरहेका थिए? _________________ ______________। पद ६ अनुसार अविश्वासको कारण इस्राएलीहरूले परमप्रभुबाट कस्तो दण्ड पाए? __________________ _______________________________________________________________________। पद ८ मा परमप्रभुले मोशालाई के बनाउन आदेश दिनुभयो? ___________________________ _______________________________________। त्यो बनाइएपछि त्यसलाई एउटा ______________मा झुण्डयाइनुपर्थ्यो। र्सपको टोकाइबाट निको हुन मानिसहरूले के गर्नुपर्थ्यो? ________________________________। पद ९ बाट हामी सिक्छौं कि पित्तले साँपलाई हेर्ने जति ________________।

यूहन्ना ३:१४-१५। पित्तले साँपलाई हेर्नेहरू सबै बाँचे! क्रूसमा उठाइनुभएको मानिसका पुत्रलाई हेर्नेहरू पनि सबै बाँच्नेछन्। जब कुनै मानिसले कलवरी क्रूसलाई साँचो विश्वासको आँखाले हेदछ, त्यो मानिस ____________ हुँदैन तर उसले ____________ ____________ पाउँछ। यशैया ४५:२१-२२ पनि हेर्नुहोस्। जीवित परमेश्वर भन्नुहुन्छ, "______तिर __________ र ______________ पाओ।" (शब्दार्थ: पद २२ मा "र्फक" एउटा हिब्रू क्रियापदबाट आएको शब्द हो जसको अर्थ हुन्छ "आफ्नो अनुहार कसैतिर र्फकाउनु"। त्यसैले यशैया ४५:२२ मा परमप्रभु भन्दैहुनुहुन्छ, "मतिर हेर, आफ्नो अनुहार मतिर र्फकाऊ")।

"येशूजीलाई हेर! थुमालाई हेर!
उनले मात्र तिमीलाई बचाउन सक्छन् -- येशूजीलाई हेर!"