पाठकवर्गलाई सूचना: कृपया info@wordoftruth.com.np लाई आफ्‍नो contact list मा add गर्नुहोला नत्र हाम्रो ईमेल पाठकको inbox मा नआइपुग्ने सम्भावना छ।

एक वर्षीय चेलापन पाठ्यक्रम

 1. पश्चात्ताप
 2. विश्वास
 3. सुसमाचार
 4. बप्तिस्मा
 5. विश्वासीको अनन्त सुरक्षा - भाग १
 6. विश्वासीको अनन्त सुरक्षा - भाग २
 7. विश्वासीको अनन्त सुरक्षा - भाग ३
 8. ओहोदा र अवस्था
 9. व्यवस्था र ख्रीष्टियनको सम्बन्ध
 10. झूटो बोली
 11. ख्रीष्टिय हुर्काइ र विजयी जीवन - भाग १
 12. ख्रीष्टिय हुर्काइ र विजयी जीवन - भाग २
 13. ख्रीष्टिय हुर्काइ र विजयी जीवन - भाग ३
 14. ख्रीष्टिय हुर्काइ र विजयी जीवन ‍- भाग ४
 15. प्रार्थना
 16. विश्वास र ख्रीष्टिय जीवन
 17. परमेश्वरका हतियारहरू
 18. मण्डली
 19. बाइबल - भाग १
 20. बाइबल - भाग २
 21. बाइबलको प्रमाण - भाग १
 22. बाइबलको प्रमाण - भाग २
 23. दैनिक बाइबल अध्ययन
 24. बाइबल व्याख्याका चार चाबी सिद्धान्तहरू
 25. आधारात्मक बाइबल शब्दावली - भाग १
 26. आधारात्मक बाइबल शब्दावली - भाग २
 27. आधारात्मक बाइबल शब्दावली - भाग ३
 28. आधारात्मक बाइबल शब्दावली - भाग ४
 29. परमेश्वरको इच्छा कसरी जान्न सकिन्छ? - रोमी १२
 30. जीवनमा बुद्धिमानी निर्णयहरू कसरी गर्ने - भाग १
 31. जीवनमा बुद्धिमानी निर्णयहरू कसरी गर्ने - भाग २
 32. जीवनमा बुद्धिमानी निर्णयहरू कसरी गर्ने - भाग ३
 33. ख्रीष्टको महान् आज्ञा
 34. अलगपनता - नैतिक
 35. ख्रीष्टको न्यायआसन
 36. ख्रीष्टिय जीवन र दुःखकष्टहरू - भाग १
 37. ख्रीष्टिय जीवन र दुःखकष्टहरू - भाग २
 38. आफ्नो पैसाको सम्बन्धमा कसरी बुद्धिमान् हुने? - भाग १
 39. आफ्नो पैसाको सम्बन्धमा कसरी बुद्धिमान् हुने? - भाग २
 40. विश्वासी जन र मद्यपान
 41. मनोरञ्जनको परीक्षण
 42. अलगपनता - सैद्धान्तिक (भाग १)
 43. अलगपनता - सैद्धान्तिक (भाग २)
 44. सबै कुरा जाँच्ने मनस्थिति
 45. गर्भपतन
 46. अन्यभाषा - भाग १
 47. अन्यभाषा - भाग २
 48. र्‍‍याप्चर
 49. उपवास
 50. आश्चर्यकर्महरू
 51. क्रम-विकासवाद (Evolutionism)
 52. विश्राम दिन
 53. प्रभुमा ग्रहणयोग्य पहिरन (भाग १)
 54. प्रभुमा ग्रहणयोग्य पहिरन (भाग २)

यो अध्ययन माला वे अफ लाइफ लिटरेचरद्वारा प्रकाशित पुस्तक One Year Discipleship Course - 52 Lessons in Christian Living (Copyright 2010) बाट नेपालीमा अनुवाद गरिएको हो। यी पाठहरूको सँगालो "एक वर्षीय चेलापन: ख्रीष्टिय जीवन सम्बन्धी अत्यावश्यक पाठहरू" शीर्षक गरेको किताबमा प्रकाशन भएको छ। प्रकाशक: जीवनमार्ग, कूल पृष्ठ सङ्ख्या: २२१ (A4), सम्पर्क: 9855071310; मूल्य: नेरू ३०० मात्र।