New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

बाइबलबाट एउटा चेताउनी

“यो पनि जानिराख – अन्तिम दिनहरूमासङ्कटपूर्ण समयहरू आउनेछन्।किनकि मनिसहरू आफूलाई मात्र प्रेम गर्ने,पैसाको लोभी,सेखीबाज,घमन्डी,निन्दा गर्ने,बाबुआमाको आज्ञापालन नगर्ने,बैगुणी,अपवित्र,स्वाभाविक माया नभएका,मेल गर्न नचाहने,झूटा दोष लाउने,आत्‍मासंयम नभएका,कठोर,असललाई घृणा गर्ने,विश्‍वासघाती,जिद्दीवाल,घमन्डले फुलिएका,परमेश्‍वरलाई भन्दा बरु मोजमज्जालाई प्रेम गर्ने;भक्तिको भेष ता धारण गर्ने, तर त्यसको शक्ति इन्कार गर्ने हुन्छन्;यस्ताहरूबाट पर बस!किनकि ती यस्ताहरूमध्येका हुन्,जो घरहरूभित्र चाल मारेर पस्छन्,अनि पापहरूले दबिएकार नाना प्रकारका […]