जर्ज जेलर

 1. मानव जातिलाई दुई समूहमा विभाजन गर्न सकिन्छ: १) जोहरू ख्रीष्‍टबाहिर छन् (कलस्सी ४:५; १ थेस्सलोनिकी ४:१२); २) जोहरू "ख्रीष्‍टमा" छन् (२ कोरिन्थी ५:१७; रोमी ८:१)।
 2. पहिलो जन्मले मान्छे "आदममा" हुन्छ (१ कोरिन्थी १५:२२) र पुरानो सृष्‍टिसित आवद्ध हुन्छ जुनचाहिँ आदममा मानिसको पतनले बिगारिएको थियो। दोस्रो जन्मले (यूहन्ना ३) मान्छे "ख्रीष्‍टमा" हुन्छ (१ कोरिन्थी १५:२२) र नयाँ सृष्‍टिसित आवद्ध हुन्छ (२ कोरिन्थी ५:१७) जुनचाहिँ ख्रीष्‍टद्वारा बचाइएको थियो।
 3. चाबी खण्डहरू: १) २ कोरिन्थी ५:१७ -- मेरो नयाँ ओहोदा; २) एफेसी १:३ -- मेरा आत्मिक आशिषहरू; ३) १ कोरिन्थी १:५ -- मेरो प्रशस्त सम्पत्ति
 4. म कसरी "ख्रीष्‍टमा" हुन गएँ? यो मलाई कसरी हुन गयो? मानिसको जिम्मेवारी ‍= विश्वास (गलाती ३:२६) परमेश्वरको जिम्मेवारी ‍= बप्‍तिस्मा (गलाती ३:२७)। जब म बचाइएँ, परमेश्वरले मलाई येशू ख्रीष्‍टभित्र डुबाउनुभयो!
 5. म को हुँ? म के हुँ?
  ख्रीष्‍टमा...
  यी तथ्यहरूको कारण मेरो जिम्मेवारी:
  विश्वासैद्वारा मैले यी कुराहरू यस्तै हुन् भनेर दाबी गर्नुपर्छ! मैले आफूलाई परमेश्वरले जस्तै देख्‍नुपर्छ!

 6. मसित के छ? मेरा सम्पत्ति के हुन्?
  ख्रीष्‍टमा...
  यी तथ्यहरूको कारण मेरो जिम्मेवारी:
  विश्वासैद्वारा मैले आफ्ना सम्पत्तिहरूलाई अपनाउनुपर्छ र आफ्ना धनहरूको उपभोग गर्नुपर्छ!

 7. व्यावहारिक पक्षहरू
  ख्रीष्टमा...
  यी तथ्यहरूको कारण मेरो जिम्मेवारी:
  विश्वासैद्वारा म यसरी नै हिँडूँ र जीवन बिताऊँ (कलस्सी २:७)!