प्रदेश श्रेष्ठ

ङ्गीतमा शक्ति छ। यसमा दुवै असल र खराब गर्न सक्ने शक्ति छ।

नोबेल पुरस्कार विजेता अमेरिकी कम्पोजर हावर्ड ह्यान्सनले भने, "सङ्गीत एकातिर दार्शनिक हुन सक्छ भने अर्कोतिर त्यो कामुक पनि हुन सक्छ; यसमा दुवै खराब गर्ने र असल गर्ने शक्ति छ।"

असल र खराब सङ्गीत छुट्ट्याउन जान्नु आजका मण्डलीहरूको ठूलो खाँचो हो। पवित्रशास्त्रले भन्दछ "सबै कुरा जाँच; जुन कुरा असल छ त्यसैलाई बलियो गरी समातिराख" (१ थेस्सलोनिकी ५:२१)। तर अधिकांश ख्रीष्टियन मण्डलीहरूले सङ्गीतको सवालमा यस कुरालाई पूरै बेवास्ता गरेको देखिन्छ। जुनसुकै खालको सङ्गीतमा "ख्रीष्टियन शब्दहरू" जोडेर बजाउने-गाउने गरेको पाइन्छ।

असल ख्रीष्टिय सङ्गीत कस्तो हुन्छ त? खराब नि? सङ्गीतलाई जाँच्न परमेश्वरको वचनमा के कस्ता सिद्धान्तहरू छन्? यी कुरा यहाँ हामी प्रस्तुत गर्न चाहन्छौं। निम्न अडियो प्रवचनबाट सुरू गर्नेछौं।

यसको दोस्रो भाग: सङ्गीत विवेचना-२

यसको तेस्रो भाग: विकृत ईसाई सङ्गीतको आवाज