पाठकवर्गलाई सूचना: कृपया info@wordoftruth.com.np लाई आफ्‍नो contact list मा add गर्नुहोला नत्र हाम्रो ईमेल पाठकको inbox मा नआइपुग्ने सम्भावना छ।

प्रेरितहरूका काम

(अनुवादक: प्रज्ज्वल कार्की)

 1. मण्डलीको जन्मदिन (प्रेरित १-२)
 2. लङ्गडो मानिसको चङ्गाइ (प्रेरित ३-४)
 3. भित्र र बाहिरबाट समस्या (प्रेरित ५)
 4. प्रथम ख्रीष्टिय शहीद (प्रेरित ६-७)
 5. सुसमाचार फैलिन थाल्छ (प्रेरित ८-९ )
 6. सुसमाचार अन्यजातिहरूकहाँ पुग्छ (प्रेरित ९-११)
 7. बढ्दै गरेको मण्डलीमाथि आक्रमण (प्रेरित ११-१२)
 8. पहिलो प्रचार यात्रा (प्रेरित १३-१५)
 9. दोस्रो प्रचार यात्रा‍ (प्रेरित १५-१८)
 10. तेस्रो प्रचार यात्रा (प्रेरित १८-२१)
 11. "पावल, नडराऊ!" (प्रेरित २१-२६)
 12. समुद्री आँधीमा जहाज दुर्घटना (प्रेरित २७-२८)
 13. परमेश्वरको मिसनरी रोममा (प्रेरित २८)

यो अध्ययन माला मीडलटाउन बाइबल चर्चद्वारा प्रकाशित सामग्रीबाट नेपालीमा अनुवाद गरिएको हो। यसलाई अध्ययन गर्दा ट्रिनिटेरियन बाइबल सोसाइटीद्वारा प्रकाशित पवित्र बाइबल प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईंलाई सहज हुनेछ। तपाईंलाई एकमात्र सत्य परमेश्वर र उहाँका पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टको व्यक्तिगत ज्ञानमा आइपुग्न र त्यसमा बढ्दै-बढ्दै जान पवित्र आत्माले यी अध्ययनहरूलाई प्रयोग गर्नुभएको होस्! (१ पत्रुस २:२; २ पत्रुस ३:१८)