पाठकवर्गलाई सूचना: कृपया info@wordoftruth.com.np लाई आफ्‍नो contact list मा add गर्नुहोला नत्र हाम्रो ईमेल पाठकको inbox मा नआइपुग्ने सम्भावना छ।

सुसमाचारका चार आधारभूत तथ्यहरू

यस पृष्ठलाई छाप्नुहोस्

ख्रीष्ट मर्नु किन आवश्यक थियो?

मत्ती १६:२१ मा प्रभु येशूले भन्नुभयो, उहाँलाई यरुशलेम जानु आ________________ छ। उहाँले अनेकौं __________ ____________, ____________ र तेस्रो दिनमा ____________________ आवश्यक छ भनी उहाँ जान्नुहुन्थ्यो। के येशूले आफ्नो मृत्यु आवश्यक छ भनेर सोच्नुभएको थियो? ____________________। पद २२ पढ्नुहोस्। त्यसबेला पत्रुसले येशू मर्न आवश्यक छ भनी विश्वास गरे? __________________। ख्रीष्टको कुरा काट्न पत्रुसलाई कसले उक्सायो (पद २३)? ________________।

यूहन्ना १०:११-१८ अध्ययन गरौं। पद ११ अनुसार येशूले आफ्नो प्राण स्वेच्छापूर्वक अर्पण गर्नुभएको थियो कि उहाँको प्राणलाई अरुहरूले उहाँबाट खोसेका थिए? _________________________________________________________। पद १५ मा येशूले भन्नुभयो, "म भेडाहरूका निम्ति आफ्नो प्राण ____________ ________।" परमेश्वरको पुत्रको प्राणलाई कसले खोसेर लैजान सक्यो? ____________________________________। कसले आफ्नो प्राण स्वेच्छापूर्वक क्रूसमा दिनुभयो? ________________________। लूका ४:२८-३० पढ्नुहोस्। क्रोधित भीडले येशूलाई मार्न खोज्दा त्यहाँ के भएको थियो (पद ३०)? ___________________________________________________। क्रूसमा उहाँको मर्ने समय आउन अघि नै के प्रभुका शत्रुहरूले उहाँलाई मार्न सक्थे? ______________। मत्ती २६:४७-५४। हामी पद ५३ मा सिक्छौं, येशूले त्यस घडी एउटा प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्थ्यो अनि पिताले उहाँलाई ___________________________________________ दिनुहुनेथ्यो। ती स्वर्गदूतहरूले येशूलाई उहाँका शत्रुहरूबाट सजिलै बचाउन सक्थे। (टिप्पणी: एउटा रोमी पल्टनमा ३००० देखि ६००० जवानसम्म हुन्थे)। के येशूले यस्तो प्रार्थना गर्नुभयो? ____________________। युहन्ना १८:२-६ पढ्नुहोस्। जब येशूले "म उही हुँ" भन्नुभयो, तब अफिसरहरूको जत्थालाई के भयो? ____________________________________________ __________________________________________। उसो भए उक्त परिस्थितिको नियन्त्रण वास्तवमा कसको हातमा थियो: अफिसरहरूको हातमा कि परमेश्वरको पुत्रको हातमा? ________________________________________।

यूहन्ना ३:१४ पढ्नुहोस्। के मानिसका पुत्र क्रूसमा उचालिनु आवश्यक थियो? __________। मानिसका पुत्र क्रूसमा (सही उत्तरमा गोलो चिन्ह लगाउनुहोस्):

(क) उचालिनु राम्रो हुन्थ्यो (ग) उचालिन सक्नुहुन्थ्यो
(ख) उचालिनैपर्थ्यो (घ) उचालिन सम्भव थियो

हामीले देख्यौं कि येशू क्रूसमा मर्नु अपरिहार्य थियो। हामीले अब यो जान्न आवश्यक छ: उहाँ मर्नै पर्ने कारण के थियो त? प्रभु येशू मर्न किन आवश्यक थियो भनी बुझ्न हामीले सुसमाचारका चारओटा आधारभूत तथ्यहरूलाई अध्ययन गर्नेछौं।

सुसमाचारका चार आधारभूत तथ्यहरू


तथ्य १ -- परमेश्वरका सामु सबै मानिस दोषी छन्।

रोमी ३:१९ "कि __________ मुख चुप रहोस् र __________ संसार ______________________को सामु __________ ठहरियोस्।" हामीले अघि नै अध्ययन गरिसकेका छौं कि सबै मानिस पापी र दुष्ट छन् (पाठ २-३ हेर्नुहोस्)। हामी धर्मी न्यायधीश अर्थात् परमेश्वरका सामु कस्तो फैसला पाउन योग्यका छौं? "दोषी" कि "निर्दोष"? ________________।

तथ्य २ -- हाम्रो दोषको कारण त्यहाँ एउटा दण्ड छ।

हामी दोषी मात्र छैनौ, हाम्रो निम्ति त्यहाँ एउटा दण्ड पनि छ! इजकिएल १८:४ मा हामी सिक्छौं कि जसले पाप गर्छ त्यो ______________। त्यसैले हाम्रो पापको कारण हामीले पाउनुपर्ने दण्ड के हो? निम्नमध्ये एउटामा गोलो चिन्ह लगाउनुहोस्:

(क) रु ५०,००० जरीवाना (ग) कारागारमा ५ हप्‍ता
(ख) कारागारमा १० वर्ष (घ) मृत्यु दण्ड

मेरो पापले गर्दा मैले __________ दण्ड पाउनु पर्छ। उत्पत्ति २:१७ मा हामीले देख्यौं आदमको पापको दण्ड पनि __________ दण्ड नै थियो। पापको ज्याला के हो (रोमी ६:२३)? __________। यदि तपाईंले दिनको रु १०० को दरमा एक हप्‍तासम्म काम गर्नुभयो भने, एक हप्‍तामा तपाईंले पाउनु पर्ने रकम कति हो? ______________। तपाईंको मालिक इमानदार छ भने, तपाईंको एक हप्‍ताको ज्याला कति हुनेछ? ______________। परमेश्वर पूर्ण रूपले निष्पक्ष र न्यायोचित हुनुहुन्छ। हाम्रो ____________ले गर्दा हामी मृत्यु दण्डको योग्य छौं। हामीले आफ्नो निम्ति __________ दण्ड कमाएका छौं। हरेक दिन हामी पापमा हिँड्डुल गर्ने क्रममा हामीले कस्ता-कस्ता कामहरू गरेका छौं सो कुरा धर्मी न्यायकर्ता परमेश्वरले जान्नुभएको छ अनि परमेश्वरको वचनले हामीलाई बताउँछ कि __________को ज्याला __________ हो।

यो मृत्यु दण्ड वास्तवमा के हो?

हामीले याद गर्नुपर्छ यो मृत्यु (रोमी ६:२३) शारीरिक मृत्यु भन्दा बढी हो, यद्यपि शारीरिक मृत्यु पनि पापको परिणामहरूमध्ये एउटा हो (उत्पत्ति ३:१९)। पापको दण्डस्वरूप दिइने मृत्यु दण्डमा खास गरी दुइटा कुराहरू समावेश हुन्छन्: १) परमेश्वरबाट अलग हुनु २) परमेश्वरबाट दण्ड भोग्नु। दुष्टहरूले परमेश्वरबाट पाउनुपर्ने दण्डको बारेमा निम्न पदहरूले बताउँछन्। परमेश्वरबाट अलग हुनुपर्ने र परमेश्वरबाट दण्ड भोग्नुपर्ने, यी दुई तथ्यहरूलाई जनाउने वाक्यखण्डहरूलाई यी पदहरूबाट छुट्टयाएर खालि ठाउँमा लेख्‍नुहोस्।

२ थेस्सलोनिकी १:९

अलग हुनु ________________________________________
दण्ड भोग्नु ________________________________________

मत्ती २५:४१

अलग हुनु ________________________________________
दण्ड भोग्नु ________________________________________

मत्ती २५:४६

अलग हुनु ________________________________________
दण्ड भोग्नु ________________________________________

प्रकाश २०:१५

अलग हुनु ________________________________________
दण्ड भोग्नु ________________________________________

मत्ती ७:२३

अलग हुनु ________________________________________
दण्ड भोग्नु ________________________________________

नरक कसको निम्ति तयार पारिएको थियो? _______________________________ __________________। दुष्टले कस्तो खालको दण्ड भोग्नेछ (मत्ती २५:४६)? ____________। प्रकाश २०:१४ मा हामी सिक्छौं परमेश्वरबाट अनन्तको लागि अलग हुने कार्यलाई __________ मृत्युको संज्ञा दिइएको छ। प्रकाश २०:१५ अनुसार जीवनको पुस्तकमा नाम लेखिएको नपाइएकाहरूलाई के हुनेछ? ____________________________________________________________________। प्रकाश २१:८ मा आगोको झीललाई __________ __________को संज्ञा दिइएको छ।

तथ्य ३ -- उक्त दण्ड लागु गरिनै पर्छ

धर्मी न्यायकर्ता परमेश्वरले यस्तो भन्न सक्नुहुन्न, "तिमीले मृत्यु दण्ड भोग्नु पर्ने त हो, तर म एक कृपालु परमेश्वर भएको हुनाले म यसलाई बिर्सिदिनेछु र तिमीलाई बाँच्न दिनेछु!" यदि परमेश्वरले त्यस्तो गर्नुहुन्छ भने, एकातिर उहाँ कृपालु त ठहरिनुहोला, तर अर्कोतिर उहाँ न्यायी, पवित्र र धर्मी ठहरिनुहुन्न! कुनै मानव न्यायधीशले एक अपराधीलाई यसरी भनेको कल्पना गर्नुहोस् त, "मलाई थाह छ तिमीले त्यो बैङ्क लुटेका हौ र काउन्टरको खजाञ्चीको हत्या गरेका हौ, तर म अति दयालु भएको हुनाले म यो घटना नभएझैं सब बिर्सिदिनेछु र तिमीलाई त्यत्तिकै छाडिदिनेछु।" के त्यस्तो न्यायधीशले साँचो न्याय गरिरहेको ठहरिन्छ? ________________। के दोषी व्यक्तिहरू दण्डका योग्य हुन्छन्? ________________। रोमी ३:१९ र ३:२३ अनुसार, के तपाईं एक दोषी व्यक्ति हुनुहुन्छ? ________। के तपाईंले दण्ड पाउनु पर्ने हो? ______। तपाईंले पाउनु पर्ने दण्ड के हो? ________________________________। व्यवस्था २५:१-२ पढ्नुहोस्। यदि कुनै व्यक्ति निर्दोष छ भने न्यायकर्ताले उसलाई धर्मी ठहराउनुपर्छ (ऊ निर्दोष भएको घोषणा गर्नुपर्छ)। यदि ऊ निर्दोष छ भने न्यायकर्ताले भन्नुपर्छ, "तिमी दोषी छैनौ!" यदि ऊ दोषी छ भने उसलाई दोषी ठहर्‍याइनु पर्छ। व्यवस्था २५:२ पढ्नुहोस्। यदि त्यो दोषी मानिस कोर्रा खान योग्य छ भने, के न्यायकर्ताले उसलाई दण्डबिना जान दिनुहुन्छ? ______________।

स्मरण रहोस्, परमेश्वर सिद्ध न्यायकर्ता हुनुहुन्छ। के परमेश्वर कहिल्यै अन्याय गर्नुहुन्छ? ______________। के परमेश्वर कहिल्यै गलती गर्नुहुन्छ? ______________। के परमेश्वरले सबै कुरा देख्‍नुहुन्छ र बुझ्नुहुन्छ? ________________। के परमेश्वरलाई सबै तथ्यहरू थाह छ? ______। के परमेश्वर कहिल्यै बेठीक गर्नुहुन्छ? ____________। के परमेश्वर कहिल्यै अधर्म गर्नुहुन्छ? ____________। परमेश्वरले देख्‍न नसक्ने कुनै अपराध छ? ________। परमेश्वरको नजरबाट कुनै कुरा लुकेको हुन्छ (हिब्रू ४:१३)? __________। परमेश्वरको फैसला कहिल्यै गलत हुन्छ? ____________। तसर्थ सिद्ध न्यायकर्ता परमेश्वरले तपाईंलाई हेर्दा, कस्तो फैसला गर्नु्हुन्छ होला (पहिलो चित्रमा हेर्नुहोस्)? __________________________________। यस फैसलाको आधारमा तपाईंको दण्ड के हुनु पर्ने हो (दोश्रो चित्रमा हेर्नुहोस्)? ______________________________________।

तथ्य ४ -- ख्रीष्टले हाम्रो सट्टामा दण्ड भोग्नुभयो!

हामी ______ दण्डको योग्य छौं र यो दण्ड पूरा __________! हामी सबै दोषी ठहरिएका पापीहरू हौं जसको उचित सजायचाहिँ अनन्त मृत्यु हो जसको कार्यान्वयन आगोको झीलमा हुन्छ जसलाई ______ ______ भनिन्छ (प्रकाश २०:१४ र २१:८)। तर परमेश्वरले आफ्नो प्रिय पुत्रलाई संसारमा पठाउनुभयो (यूहन्ना ३:१७ पढ्नुहोस्), संसारलाई ______ ठहराउनका निम्ति होइन तर संसारले उहाँद्वारा ______ पाओस् भनेर। प्रभु येशू मेरो निम्ति मृत्यु दण्ड भोग्न आउनुभयो! उहाँले मेरो दण्ड-स्थान लिनुभयो र उहाँ मेरो लागि मर्नुभयो!

१ कोरिन्थी १५:३ अनुसार प्रभु येशूले तपाईंको निम्ति के गरिदिनुभयो? ____________________________ ________________________________। मैले पाउनु पर्ने मृत्यु दण्ड येशूले भोगिदिनुभयो! रोमी ५:६ अनुसार ख्रीष्ट कस्तो खालका मानिसहरूका लागि मर्नुभयो? ________________________________। रोमी ५:८ बाट हामी सिक्छौं कि हामी __________ हुँदा-हुँदै ख्रीष्ट __________ निम्ति ____________________। गलाती १:४ अनुसार ख्रीष्टले कसका पापहरूका निम्ति आफैलाई दिइहाल्नुभयो? ____________। तसर्थ हाम्रा पापहरूको दण्ड कसले भोग्नुभयो? __________________। हाम्रो पापहरूको दण्ड भोग्न को योग्य थियो? ____________। कसले त्यो दण्ड भोगिदिनुभयो यद्यपि उहाँ आफैं उक्त दण्डको योग्य हुनुहुन्नथ्यो? ______________________। ख्रीष्टले कसका पापहरू आफ्नो शरीरमा क्रूसमाथि बोक्नुभयो? ______________। पापहरूका निम्ति ख्रीष्टले कतिपल्ट दुःख भोग्नुभयो? (१ पत्रुस ३:१८)? ______________। त्यसैले ख्रीष्टलाई फेरि क्रूसमा मर्नु आवश्यक छ? __________। यस पदमा बताइएको धर्मी व्यक्ति को हुनुहुन्छ? __________________। अधर्मीहरूचाहिँ को हुन्? ______________। ख्रीष्ट हाम्रा निम्ति मर्नुभयो, हामीलाई ____________________कहाँ __________________लाई। २ कोरिन्थी ५:२१ पढ्नुहोस्। कसले पापै जान्नुहुन्नथ्यो? ______________________। को हाम्रा निम्ति पाप तुल्याइनुभयो? ____________________। उहाँ के कारणले पाप तुल्याइनुभयो? ___________________ ___________________________________________________।

यशैया ५३ पढ्नुहोस् र ख्रीष्ट हाम्रा पापहरूका निम्ति मर्नुभएको कुरा बताउने पदहरूलाई गोलो चिन्ह लगाउनुहोस्:

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२

तलका भनाइहरू ठीक या बेठीक हुन सक्छन्। ठीक भनाइको अगाडि "ठी" र बेठीक भनाइको अगाडि "बे" लेख्‍नुहोस्:

 1. ______ ख्रीष्टका शत्रुहरूले उहाँलाई कुनै पनि बेला मार्न सक्थे।
 2. ______ येशूले स्वेच्छापूर्वक आफ्नो प्राण क्रूसमा अर्पण गर्नुभयो।
 3. ______ हाम्रो मुक्ति सम्भव तुल्याउन ख्रीष्ट मर्नु अपरिहार्य (आवश्यक) थियो।
 4. ______ पत्रुसले ख्रीष्ट मारिनुभएको देख्‍न चाहेनन्।
 5. ______ सारा संसारका धर्मी न्यायकर्ताले तपाईंलाई जाँच्नु भएपछि यस्तो फैसला गर्नुहुनेछ: "यो व्यक्ति निर्दोष छ!"
 6. ______ परमेश्वरका सामु सबै दोषी छन्, तर परमेश्वर प्रेमिलो र दयालु हुनुभएकाले, हाम्रो दोषको खातिर त्यहाँ कुनै दण्ड हुनेछैन।
 7. ______ पापको ज्यालास्वरूप हामी सित्तैंमा स्वर्ग जान पाउनेछौं।
 8. ______ मृत्यु दण्ड भनेको हामी केवल शारीरिक रूपमा मात्र मर्नेछौं।
 9. ______ एक पवित्र परमेश्वरले पापको इन्साफ गर्नुपर्छ र पापको खातिर दण्ड दिनुपर्छ।
 10. ______ सबैले आगोको झीलमा अनन्तकाल बिताउनेछन्।
 11. ______ कसैले पनि आगोको झीलमा अनन्तकाल बिताउनेछैन।
 12. ______ आगोको झीललाई दोस्रो मृत्यु भनिन्छ जहाँ पुग्नेहरूले पवित्र परमेश्वरको उपस्थितिबाट अलग भई अनन्त दण्ड भोग्नुपर्ने हुन्छ।
 13. ______ एक निष्पक्ष र धर्मी न्यायधीश त्यो हो जसले अपराधीलाई दण्ड दिँदैन।
 14. ______ परमेश्वरले संसारलाई दोषी ठहराउन नै आफ्नो पुत्रलाई संसारमा पठाउनुभयो।
 15. ______ येशू मेरो स्थानमा मरिदिनुभयो भन्नु उहाँ मेरो लागि मर्नुभयो भन्नु हो।
 16. ______ येशू जो धर्मी हुनुहुन्थ्यो, म अधर्मीको निम्ति मर्नुभयो।
 17. ______ म बचाइयोस् भन्ने हेतुले येशू मर्नुभयो!
 18. ______ परमेश्वरले हाम्रा पापहरूलाई बिर्सिदिएर नै हामीप्रति आफ्नो महान् प्रेम प्रकट गर्नुभयो।
 19. ______ परमेश्वरले हाम्रा पापहरूका निम्ति मर्न आफ्नो पुत्रलाई पठाएर नै हामीप्रति आफ्नो महान् प्रेम प्रकट गर्नुभयो।
 20. ______ मेरा पापहरूका निम्ति प्रभु येशू ख्रीष्टले मृत्यु दण्ड भोगिदिनुभयो भनी म आफ्नो सारा हृदयले विश्वास गर्दछु। उहाँले मेरा निम्ति क्रूसमा जे गरिदिनुभयो त्यसका निम्ति म सदा-सर्वदा धन्यवादी हुनेछु।