पाठकवर्गलाई सूचना: कृपया info@wordoftruth.com.np लाई आफ्‍नो contact list मा add गर्नुहोला नत्र हाम्रो ईमेल पाठकको inbox मा नआइपुग्ने सम्भावना छ।

मुक्तिका उपलब्धिहरू - भाग १

यस पृष्ठलाई छाप्नुहोस्

१) मुक्ति पाएकै घडी म परमेश्वरको सन्तान बनाइएँ (Regeneration, Sonship) - यूहन्ना १:१२; १ यूहन्ना ३:१-२

१ यूहन्ना ३:१० बाट हामी सिक्छौं, मानिसहरू दुइटा समूहमा विभाजित छन्: (१) ______________का सन्तान र (२) ______________का सन्तान। १ यूहन्ना ३:१२ र उत्पत्ति ४:१-८ पढ्नुहोस्। कयिन परमेश्वरका सन्तान थिए कि शैतानका? ______________।

यूहन्ना ८ मा येशू र फरिसीहरू (यहूदी धर्मगुरूहरू) को आपसी कुराकानीको बारेमा पढ्दछौं। यी मानिसहरूले ख्रीष्टलाई के गर्न खोजे (पद ३७)? ____________________। यी मानिसहरू आफ्ना बाबु को हुन् भनी सोच्थे (पद ४१)? __________________। यदि कसैले ख्रीष्टलाई घृणा गर्दछ भने के परमेश्वर तिनका बाबु हुनुहुन्छ त (पद ४२)? ________________। तिनीहरूका बाबु वास्तवमा को हुन् भनी येशूले भन्नुभयो (पद ४४)? ________________। ख्रीष्टले बोल्नुभएका सत्य वचनहरू के ती फरिसीहरूले विश्वास गरे (पद ४५)? ________________। यदि कसैले परमेश्वरको वचन सुन्दैन र विश्वास गर्दैन भने के ऊ साँच्चै परमेश्वरको सन्तान हो (पद ४७)? ____________। फरिसीहरूले परमेश्वरको वचनलाई किन सुनेनन् र विश्वास गरेनन् (४७)? ______________________________ ___________________________________। ख्रीष्टले उनीहरूलाई बताइरहनुभएको कुराहरूसित के फरिसीहरू खुशी थिए (५९)? ______________। तिनीहरूले ख्रीष्टलाई मार्न सके? ______________ (पृष्ठ १३ मा हेर्नुहोस्)।

एफेसी २:१-३ अनुसार, के हामी शारीरिक जन्मद्वारा परमेश्वरका सन्तान बनेका हौं? ____________। एक व्यक्ति कसरी परमेश्वरको सन्तान बन्न सक्छ (यूहन्ना १:१२)? _______________________________________________________________________। तसर्थ, परमेश्वरको सन्तान बन्न तपाईं नयाँ गरी जन्मनुपर्छ (यूहन्ना १:१३ र यूहन्ना ३:१-७)। मुक्ति पाउनेबित्तिकै एक व्यक्ति परमेश्वरको परिवारको सदस्य बन्दछ। तब परमेश्वरसित उसको एक आशिषमय सम्बन्ध शुरू हुन्छ जुन सम्बन्ध त्यसभन्दा अघि छँदै थिएन। अब उसले "हे अब्बा, ______________" भन्दै पुकारा गर्न सक्छ (रोमी ८:१५-१६ र गलाती ४:६ हेर्नुहोस्)। "अब्बा" भनेको "पिता" हो र यसबाट हामीलाई एउटा सानो नानीको याद आउँछ जो आफ्नो बाबुकहाँ आउँछ र भन्छ, "बाबा"। परमेश्वरसँगको यस्तो घनिष्ट सम्बन्धमा खुशीसाथ हिँड्ने व्यक्ति को हुनुहुन्थ्यो (मर्कूस १४:३६)? ______________________।

एफेसी ६:१ र कलस्सी ३:२० अनुसार, आफ्ना बाबुआमाप्रति नानीहरूको एउटा जिम्मेवारी छ, त्यो के हो? ______________________________________। हामी परमेश्वरको सन्तान भएका हुनाले हाम्रा स्वर्गीय पिताप्रति हाम्रो एउटा जिम्मेवारी के हो? ______________________। त्यसैले हामी ________________ नानीहरूझैं हिँड्नुपर्छ (हेर्नुहोस् १ पत्रुस १:१४)।

हामी प्रिय __________________झैं परमेश्वरका __________________ गर्नेहरू हुनुपर्छ भनी एफेसी ५:१ मा सिक्छौं। नानीहरू प्रायः आफ्ना बाबुआमाको नमुनालाई पछयाउँछन्। तिनीहरू आफ्ना बाबुआमा जस्तै देखिन्छन्। तिनीहरू प्रायः आफ्ना बाबुआमाले जस्तै व्यवहार गर्छन् र धेरै हिसाबले उनीहरूकै देखासिकी गर्छन्। हामी ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेहरूले हाम्रो स्वर्गीय पिताको देखासिकी गर्नुपर्छ। यसको मतलव हामी उहाँजस्तै बन्नुपर्छः

१) १ पत्रुस १:१५-१६ -- उहाँ जसरी पवित्र हुनुहुन्छ, उसरी नै हामी पनि ____________ हुनुपर्छ।

२) लूका ६:३६ -- उहाँ जसरी कृपालु हुनुहुन्छ, उसरी नै हामी पनि ____________ हुनुपर्छ।

३) मत्ती ५:४८ -- उहाँ जसरी सिद्घ हुनुहुन्छ, उसरी नै हामी पनि __________ हुनुपर्छ।

४) एफेसी ४:३२ -- उहाँ जसरी क्षमाशील हुनुहुन्छ, उसरी नै हामी पनि _______________ हुनुपर्छ।

५) १ यूहन्ना ३:३ -- उहाँ जसरी शुद्घ हुनुहुन्छ, उसरी नै हामी पनि __________ हुनुपर्छ।

१ पत्रुस २:२ र २ पत्रुस ३:१८ पढ्नुहोस्। परमेश्वर आफ्ना नानीहरूले के गरिरहेको चाहनुहुन्छ? ____ _____।

२) मुक्ति पाएकै घडी म धर्मी ठहराइएँ (Justification) - रोमी ३:२४; १ कोरिन्थी ६:११

परमेश्वरको नजरमा कतिजना मानिसहरू धर्मी छन् (रोमी ३:१०)? __________________। को मात्र धर्मी हुनुहुन्छ (१ यूहन्ना २:१ र १ पत्रुस ३:१८)? ________________________। यसको आधारमा यशैया ५३:११ मा उल्लेखित परमेश्वरको धर्मी दास को हुनुहुन्छ त? ________________________। अधर्मी मानिसहरूका लागि कसले कष्ट भोग्नुभयो (यशैया ५३:११ र १ पत्रुस ३:१८)? ______________________।

१ कोरिन्थी ६:९-११ पढ्नुहोस्। मुक्ति पाउन अघि कोरिन्थका कतिपय विश्वासीहरू कसरी जिउँथे भनेर बयान गर्ने दुइटा पद यस खण्डमा भेट्टाउनुहोस्: ________________। तिनीहरूले मुक्ति पाएकै क्षणमा परमेश्वरले उनीहरूका निम्ति गरिदिनुभएको कुराको बयान कुन पदले गर्छ? ____________। तिनीहरू धोइएका र पवित्र पारिएका मात्र थिएनन्, तर तिनीहरू प्रभु येशूको नाममा र हाम्रा परमेश्वरको आत्माद्वारा ________________________ थिए। कसैलाई "धर्मी ठहराउनु" भनेको उसलाई "दोषरहित अर्थात् धर्मी ठान्नु, मानिलिनु वा घोषणा गर्नु" हो। रोमी ४:५ अनुसार कस्ता खालका मानिसहरूलाई परमेश्वरले धर्मी ठहराउन सक्नुहुन्छ? ______________। के परमेश्वरले महसूल उठाउने एक दुष्टलाई धर्मी ठहराउन सक्नुहुन्छ (लूका १८:१३-१४)? ________________। के परमेश्वरले अधर्मी मानिसहरूलाई धर्मी ठहराउन सक्नुहुन्छ (१ कोरिन्थी ६:९-११)? ________________।

रोमी ५:१ मा यो सिक्छौं, हामीहरू धर्मी ठहरिएका विश्वासीहरू भएको हुनाले ________________सित हाम्रो __________________ भएको छ। यसको मतलब हामी अबदेखि उसो परमेश्वरका शत्रुहरू होइनौं! रोमी ५:१० अनुसार मुक्ति पाउन अघि हामी परमेश्वरका __________________ थियौं।

हामी आफै धर्मी छैनौं, तर प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गरेको हुनाले परमेश्वरले हामीलाई ख्रीष्टमा धर्मी देख्‍नुहुन्छ! हामी धर्मी छौं किनकि हामी परमेश्वरको धर्मी पुत्र भित्र छौं। १ कोरिन्थी १:३० -- "तर उहाँद्वारा नै तिमीहरू ख्रीष्ट येशू______ छौ, जो परमेश्वरपट्टिबाट हाम्रा निम्ति बुद्धि __________________, पवित्रता र छुटकारा ठहरिनुभएको छ।" परमेश्वरले हामीलाई उहाँको पुत्रमा देख्‍नुहुने हुनाले हामी धर्मी छौं! २ कोरिन्थी ५:२१ -- किनकि ______________ हामी परमेश्वरका __________________ बन्न पाऔं भनेर पापै नजान्नुहुनेलाई (ख्रीष्टलाई) परमेश्वरले पाप तुल्याउनुभयो।" परमेश्वरले ख्रीष्टको धार्मिकतालाई विश्वास गर्ने पापीकै धार्मिकता भएझैं गन्नुहुन्छ (मान्नुहुन्छ वा ठान्नुहुन्छ)। यसरी रोमी ४:३ मा हामी पढ्छौं: "अब्राहामले परमेश्वरलाई ______________ गरे, र यो उनका निम्ति ____________________________।" पद ३ मा "यो" भन्नाले के बुझिन्छ (पद ५ हेर्नुहोस्)? ________________।

रोमी ५:९ पढ्नुहोस्। यदि ख्रीष्ट क्रूसमा नमर्नुभएको भए, के तपाईं धर्मी ठहरिन सम्भव थियो? ______________। तर ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति मर्नुनै भएकोले (रोमी ५:६-११) परमेश्वर हामीतर्फ अनुग्रही बन्न र ख्रीष्टकै धार्मिकता हाम्रो हिसाबमा राखिदिन स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। अबदेखि उसो हामी दोषी छैनौं, दण्डको आज्ञामुनि रहेका पापीहरूझैं छैनौं किनकि हामी अब ख्रीष्टमा छौं:

उहाँको अनुग्रहमा परमेश्वरले मलाई धर्मी ठहराउनुभएको हुनाले, मैले अब कस्तो प्रकारको जीवन बिताउनुपर्दछ? तीतस २:११-१४ पढेर सही जवाफलाई गोलो चिन्ह लगाउनुहोस्:

(क) परमेश्वरले मलाई ख्रीष्टमा धर्मी देख्‍नुहुन्छ; मैले अब जस्तोसुकै जीवन बिताए पनि हुन्छ।

(ख) परमेश्वरले मलाई धर्मी ठहराउनुभएको हुनाले अब म धर्मी जीवन बिताउन चाहन्छु। जीवनभर म ठीक प्रकारले हिँड्न, व्यवहार गर्न, सोच्न र बोल्न चाहन्छु!

(ग) म धर्मी ठहरिएको हुनाले अब मैले मुक्ति पाउनुअघिको जस्तै जीवन बिताउनुपर्छ।

जोडा मिलाउनुहोस्:

  1. ____ शारीरिक मान्छेको भनाइ यस्तै हुन्छ (१ कोरिन्थी २:१४ सित तुलना गर्नुहोस्)।

     

  2. ____ मुक्ति पाएको मानिसको भनाइ यस्तो हुन्छ।

क) "मेरो खातिर ख्रीष्टले भोग्नुभएको क्रूसको मृत्युलाई म कहिल्यै बिर्सनेछैन। मलाई उद्धार गर्नुहुने परमेश्वरलाई खुशी पार्न म सधैंभरि धर्मी जीवन बिताउन चाहन्छु।"

ख) "परमेश्वरले उसको सबै पापहरू क्षमा गर्नुभएको हुनाले र उसलाई ख्रीष्टले धर्मी ठहराउनुभएको हुनाले एउटा विश्वासी जसरी जीवन बिताए पनि फरक पर्दैन।"

१ यूहन्ना २:२९ ले भन्छ, "उहाँ (ख्रीष्ट) धर्मी हुनुहुन्छ भनी तिमीहरू जान्दछौ भने (१ यूहन्ना २:१ मा हेर्नुहोस्) हरेक जसले ________________ काम गर्दछ, ऊ पनि उहाँबाट जन्मेको हो भनी तिमीहरू जान।" त्यसैले साँच्चै नयाँ-जन्म पाएको व्यक्तिले कस्तो जीवन बिताउँछ, धार्मिकताको कि अधर्मको? ________________। १ यूहन्ना ३:७ ले भन्छ, "हे साना नानीहरूहो, कुनै पनि मानिसले तिमीहरूलाई धोका दिन नपाओस्; जसले ________________ काम गर्दछ, ऊ ________ हो (अर्थात्, ऊ साँच्चै धर्मी ठहरिएको व्यक्ति हो), जसरी उहाँ (येशू) पनि धर्मी हुनुहुन्छ (विश्वासीलाई परमेश्वरले आफ्नो पुत्र येशू जत्तिकै धर्मी देख्‍नुहुन्छ!)।" के धार्मिकताको काम नगर्ने व्यक्ति परमेश्वरको हुनसक्छ र (हेर्नुहोस्, १ यूहन्ना ३:१०)? ____________। १ यूहन्नाका यी पदहरूअनुसार, कुनै व्यक्ति साँच्चै धर्मी ठहरिएको छ भनेर हामी कसरी जान्न सक्छौं? निम्नमध्ये एउटालाई गोलो चिन्ह लगाउनुहोस् (ठीक उत्तर एउटै मात्र छ):

(क) यो जान्नै नसकिने कुरो हो। को-को धर्मी ठहरिएका छन् भनेर जान्ने केवल परमेश्वर मात्र हुनुहुन्छ। कुनै व्यक्तिले मुक्ति पाएको छ कि छैन भनी हामीले न्याय गर्ने प्रयास गर्नुहुन्न।

(ख) मैले मुक्ति पाएको छु भनी कसैले बताउँछ भने, उसले सत्यनै बताएको हुनुपर्छ (यो धारणा ठीक हो कि होइन सो पत्ता लगाउन १ यूहन्ना २:४,९ मा हेर्नुहोस्)।

(ग) कुनै व्यक्ति धर्मी जीवन बिताउँछ र दिन प्रति दिन परमेश्वरको वचन पालन गर्छ भने, ऊ एउटा धर्मी ठहरिएको व्यक्ति हो भनी प्रायः निश्चय गर्न सकिन्छ।

१ यूहन्ना २:२९ र ३:७,१० लाई फेरि पढ्नुहोस्। के तपाईं एक धर्मी जीवन बिताउन चाहनुहुन्छ र परमेश्वरको वचन पालन गर्न चाहनुहुन्छ? चाहनुहुन्न भने, तपाईंले सम्भवतः मुक्ति पाउनुभएको छैन। धोकामा नपर्नुहोस्! धर्मी मानिस उसको धर्मी जीवनबाटै चिनिन्छ!

रोमी ६:१३ मा विश्वासीलाई उनका शरीरका अंगहरूलाई ________________का हतियारहरूका रूपमा परमेश्वरको वशमा सुम्पन आज्ञा दिइएको छ। त्यसो हो भने हाम्रा हातका प्रयोगबारे हामी होशियार हुनुपर्छ? __________। हातमा चुरोट लिनु के धार्मिकताको कार्य हो? ____________। हाम्रो जिब्रो कसरी प्रयोग गर्छौं, के यसमा होशियार हुनुपर्छ (एफेसी ४:२९)? __________। हाम्रा आँखाले कस्ता कुराहरू हेर्छन्, के यसमा होशियार हुनुपर्छ (खराब पुस्तकहरू, अश्लिल पत्रपत्रिकाहरू, टेलिभिजन, फिलिमहरू आदि)? ____________। रोमी ६:१६-१८ पढ्नुहोस्। विगतमा हामी __________का दास थियौं (पद १७), तर जब हामी परमेश्वरको वचन पालन गर्छौं तब हामी __________________का दास बन्छौं (पद १८)। तपाईं कुन रोज्नुहुन्छ, पापको दास बन्न कि धार्मिकताको? ____________________________________।

१ तिमोथी ६:११ र २ तिमोथी २:२२ मा तिमोथीलाई पावलले र्सवप्रथम कुन कुराको पछि लाग्न आज्ञा दिन्छन्? __________________। (शब्दार्थ: "पछि लाग" भनी अनुवाद गरिएको शब्द ग्रीक भाषामा = "दगुर्दै पछयाउनु, शिकारीले शिकारलाई खेदेझैं कुनै कुरालाई पछयाउनु, अथवा पुरस्कार पाउन आफ्नो निशानातिर दगुर्ने खेलाडीझैं दगुर्नु (फिलिप्पी ३:१४ मा हेर्नुहोस्। के तपाईं १ तिमोथी ६:११ र २ तिमोथी २:२२ मा उल्लेख भएका सद्गुणहरूलाई उत्साही बनेर दिलोज्यानले पछयाउँदै हुनुहुन्छ?) १ पत्रुस २:२४ पढ्नुहोस्। क्रूसमा ख्रीष्टले हाम्रा निम्ति जे गरिदिनुभयो, सो जानेर हामी विश्वासीहरूले आफ्नो जीवन कसरी बिताउनुपर्छ? _______________________________________ _______________________________।

२ तिमोथी ३:१६ पढ्नुहोस्। ख्रीष्टलाई मनपर्दो धर्मी जीवन बिताउन शिक्षा दिने अर्तिहरू कहाँ पाउन सकिन्छ? __________________________। मत्ती ५:१०-१२ र १ पत्रुस ३:१४ पढ्नुहोस्। धर्मी जीवन बिताउने क्रममा, हामीप्रति अरुहरूको व्यवहार कस्तो हुन्छ भनी हामी प्रतिक्षा गर्न सक्छौं? _______________________। यूहन्ना १५:१८ पढ्नुहोस्। धर्मी ख्रीष्ट संसारमा आउनुहुँदा के संसारले उहाँलाई प्रेम गर्‍यो? ______________। यूहन्ना १५:१९-२१ पढ्नुहोस्। हामी ख्रीष्टका हौं भने के संसारले हामीलाई पनि उहाँलाई जस्तै व्यवहार गर्छ होला? ______________। १ यूहन्ना ३:१३ अनुसार विश्वास नगर्ने संसारले हामीलाई प्रेम गर्दैन भने, के हामीले यसमा आर्श्चर्य मान्नुपर्छ? ________________।

प्रश्‍नः धर्मी ठहरिनु भनेको के हो? _____________________ ।