पाठकवर्गलाई सूचना: कृपया info@wordoftruth.com.np लाई आफ्‍नो contact list मा add गर्नुहोला नत्र हाम्रो ईमेल पाठकको inbox मा नआइपुग्ने सम्भावना छ।

Εmail
Name
भिडियोहरू
प्रीतिको मालिक
परमेश्वर र विज्ञान
नयाँ सामग्री

बाइबल अध्ययन मालाहरू

यी बाइबल अध्ययन मालाहरूलाई दुवै व्यक्तिगत वा सामूहिक अध्ययनका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। आवश्यकता हेरी यिनलाई मण्डलीका बाल कक्षाहरू, युवा झुण्ड, दिदी-बहिनी समूह आदिमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।

सामूहिक अध्ययन कसरी गर्न सकिन्छ?
शिक्षकले एउटा अध्याय प्रस्तुत गरिसकेपछि, समूहको प्रत्येक व्यक्तिलाई पाठको एक-एक प्रति गृह कार्य गर्नलाई वितरण गरिन्छ। फिर्ता आएको गृह कार्यलाई शिक्षकले आवश्यक सुधार गरी फेरी अध्येतालाई फर्काइन्छ। यसो गर्नाले बाइबलको शिक्षाहरू पहिला सुनाइद्वारा र पछि व्यक्तिगत अध्ययनद्वारा प्राप्‍त हुन्छ। फलस्वरूप एक व्यक्ति आफैंले बाइबलको शिक्षा साँच्ची नै के-के रहेछ जान्न सक्नेछ।