रूथको पुस्तक

यस पृष्ठलाई छाप्नुहोस्

  वक्ता: प्रज्वल कार्की; नारायणगढ चर्च, नारायणगढ, भरतपुर, चितवन।
  मिति: २०७४ असोज १५,१६

 • रूथ १:१ - एलिमेलकको गलत निर्णय (52min; 25MB)
 • रूथ १:२-५ - परमेश्वरको ताडना (53min; 25.7MB)
 • रूथ १:६-८ रूथको निर्णय (52min; 25MB)
 • रूथ १:१९-२२ - बेथलेहम फर्काइ (56min; 27MB)
 • रूथ २:१ - उद्धार गर्ने नजिकको नातेदार (47min; 23MB)
 • रूथ २:१-७ गुणवती रूथ (50min; 24MB)
 • रूथ २:८-१६ - परमेश्वरको प्रबन्ध र बोअज (58min; 27.8MB)

सूचना: डाउनलोड गर्नलाई right-click गर्नुहोस् र Download Linked File As रोज्नुहोस्।