पाठकवर्गलाई सूचना: कृपया info@wordoftruth.com.np लाई आफ्‍नो contact list मा add गर्नुहोला नत्र हाम्रो ईमेल पाठकको inbox मा नआइपुग्ने सम्भावना छ।

इसाई जीवन

"म ख्रीष्‍टसित क्रूसमा टाँगिएको छु, तरै पनि म जिउँछु; त्यसो भए पनि म ता होइन, तर ख्रीष्‍ट मभित्र जिउनुहुन्छ; अनि जुन जीवन म अहिले शरीरमा जिउँछु, त्यो म परमेश्वरको पुत्रको विश्वासद्वारा जिउँछु, जसले मलाई प्रेम गर्नुभयो र आफैलाई मेरा निम्ति दिहाल्नुभयो" (गलाती २:२०)।

प्रभु येशू ख्रीष्‍टमा बचाइएको हरेक व्यक्ति परमेश्वरसित एउटा अद्वित्तीय सम्बन्धभित्र प्रवेश गरिसकेको हुन्छ। हरेक ख्रीष्‍टिय जन यो अद्‍भुत सम्बन्धमा व्यावहारिक अनुभवमा गहिरिनु नै परमेश्वरको इच्छा हो (कलस्सी १:९-११; २ पत्रुस ३:१८)।

परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार पाएर पनि दूधे बालक नै रहेर शारीरिक घेराभित्र जिउनु भनेको उजाडस्थानमा ४० वर्षसम्म परमेश्वरको इच्छाभन्दा बाहिर रहेर घुमिरहने इस्राएलीहरू जस्तै बन्नु हो, एउटा हारपूर्ण जीवन जिउनु हो (१ कोरिन्थी ३:१- ३)।

विजयी ख्रीष्‍टिय जीवनको रहस्य परमेश्वरको आत्माले बाइबलमा अगाडिबाटै प्रकट गरिसक्नुभएको छ। अन्यत्र (अन्य भाषा, दर्शन, चिन्ह-चमत्कार आदि) को पछि लाग्नु ठूलो भूल हुन्छ। येशू ख्रीष्‍ट र उहाँ क्रूसमा टाँगिनुभएको कुरा (१ कोरिन्थी २:२) नै विजयी ख्रीष्‍टिय जीवनको सुन्दर रहस्य हो।