पाठकवर्गलाई सूचना: कृपया info@wordoftruth.com.np लाई आफ्‍नो contact list मा add गर्नुहोला नत्र हाम्रो ईमेल पाठकको inbox मा नआइपुग्ने सम्भावना छ।

बाइबलीय पहिरन - एक चुनौती!


Clothing According to the Bible: A Challenge

पहिलो संस्करण २०६५
First Edition 2009


नयाँ सृष्टि प्रकाशन
New Creation Publishers
Psalm40verse5@gmail.com
Mobile: 98510-55734

यो सामग्री प्रकाशकको अनुमतिले यस वेबसाइटमा उपलब्ध गरिएको छ। पुस्तिका किन्न चाहनुहुनेले प्रकाशकलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ।