पाठकवर्गलाई सूचना: कृपया info@wordoftruth.com.np लाई आफ्‍नो contact list मा add गर्नुहोला नत्र हाम्रो ईमेल पाठकको inbox मा नआइपुग्ने सम्भावना छ।

मिश्रबाट प्रस्थान

यस पृष्ठलाई छाप्नुहोस्

परमेश्वरले बाबेल शहरको इन्साफ गर्नुभएपछि थुप्रै जातिहरूको शुरूआत हुन गयो (पाठ ३ मा हेर्नुहोस्)। धेरै वर्ष बितेपछि परमेश्वरले एउटा व्यक्तिलाई चुन्नुभयो जो नै एक विशेष जातिका पिता हुन गए। उनको नाउँ के थियो (उत्पत्ति १२:१-३, १७:५)? _______________।

युसुफ मिश्रका अधिपति हुँदा (उत्पत्ति ४२:६, ४५:९), वृद्ध भइसकेका याकूब र उनका छोराछोरीहरू तथा नाती-नातीनीहरू सबै मिश्रमा युसुफसँग बसोबास गर्न गए किनभने त्यसबेला ठूलो अनिकाल परेको थियो। याकूबको घरानाबाट मिश्रमा आउनेहरू जम्मा कतिजना थिए (उत्पत्ति ४६:२७)? ____________।

इतिहासको यस चरणमा इस्राएल जातिको संख्या थोरै थियो। तर परमेश्वरले अब्राहामलाई उनका सन्तान “आकाशका ________ र समुद्र किनारका __________ सरह” (उत्पत्ति २२:१७) हुनेछन् भनी प्रतिज्ञा गर्नुभइएको थियो। के तपाईं आकाशका तारा गन्न सक्नुहुन्छ (उत्पत्ति १५:५ पढ्नुहोस्)? ________। समुद्रको बालुवा नि? ________। तर इस्राएलका सन्तान मिश्रमा बसाइ सर्दा उनीहरूको कुल संख्या ७० मात्र थियो (प्रस्थान १:५ पढ्नुहोस्)। त्यति थोरै मानिस गन्न कुनै गाह्रो कुरा होइन! के परमेश्वरले आफ्नो प्रतिज्ञा पूरा गर्नुभयो? के परमेश्वरले यो जातिको संख्या वृद्धि गराएर थुप्रै बनाउनुभयो? प्रस्थान १:७-१२,२० र ५:५ पढ्नुहोस् अनि प्रेरित ७:१७ सँग तुलना गरेर यसको उत्तर पत्ता लगाउनुहोस्।

मिश्रमा रहँदा इस्राएलका सन्तान मिश्रीहरूका दास बन्न पुगे। उनीहरूको दासत्वको जीवन कति कठोर थियो भन्ने कुरा तलको जोडा मिलाएर बुझ्न सकिन्छः

१.      (______) उनीहरूको जीवन तीतो बन्यो किनभने उनीहरूले अनेकौं प्रकारका कठोर कामहरू गर्नुपर्‍यो।

२.     (______) उनीहरूको कामको भार दोब्बर गरियो तर पनि ईंटहरू उत्तिकै बनाउनुपर्ने भयो (दुई दिन लाग्ने काम एकै दिनमा गर्नुपर्‍यो!)

३.     (______) मिश्रको राजा फारोका लागि उनीहरूलाई जबर्दस्ती शहरहरू बनाउन लगाइयो।

(क) प्रस्थान १:११

(ख) प्रस्थान १:१४

(ग) प्रस्थान ५:६-१९

धेरै वर्ष दुःख र पीडा खप्नु परेकोले इस्राएलका सन्तानले सुस्केरा हालेर पुकारा गर्न लागे र ____________ले तिनीहरूको पुकारा सुन्नुभयो (प्रस्थान २:२३-२५, प्रेरित ७:३४)। उनीहरूलाई कठोर दासत्व र बन्धनबाट छुटाउन सक्ने केवल परमेश्वर मात्र हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वरले प्रस्थान ६:६-८ मा ७ पटक आफूले के गर्नेछु भनेर भन्नुभएको पाउँछौं?

१) म _______________________________________________ निकाल्नेछु।

२) र __________________________________________________ दिनेछु।

३) म __________________________________________________ गर्नेछु।

४) म __________________________________________________ गर्नेछु।

५) म __________________________________________________ हुनेछु।

६) म ________________________________________________ ल्याउनेछु।

७) म __________________________________________________ दिनेछु।

परमेश्वरले उनीहरूलाई मिश्रबाट छुटाएर निकाल्ने प्रतिज्ञा गर्नुभयो। परमेश्वरले त्यो प्रतिज्ञा पूरा गर्नुभयो। त्यो महान् घटनालाई प्रस्थान (EXODUS) भनिन्छ। प्रस्थानको अर्थ हो निस्कनु। जसरी एउटा भवनबाट निस्कन त्यहाँ ढोका (EXIT) हुन्छ त्यसरी नै परेमश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई मिश्रबाट उनीहरूको कठोर दासत्वबाट निस्कने बाटो बनाइदिनुभयो। मिश्रबाटको त्यो भयङ्कर प्रस्थानको बारेमा प्रस्थानको पुस्तकको १२ देखि १४ अध्यायमा पढ्न सकिन्छ।

के आज पनि मानिसहरू, केटाकेटीहरू दासत्वमा रहेका छन्? हिजोआज पनि कमाराहरू हुन्छन्? नेपालमा दास-प्रथा हटाइएको ५० वर्षभन्दा बढी भए तापनि अर्को अर्थमा धेरै मानिसहरू आजसम्म बन्धनमै छन्। प्रभु येशूले भन्नुभएको छ, “जसले ________ गर्छ, त्यो ________को दास हो” (यूहन्ना ८:३४)। रोमी ६:१७ मा पावल लेख्छन्, “तिमीहरू __________का दास थियौ।”

आफ्नो र अरुको विषयमा विचार गर्दा आफैलाई यो प्रश्‍न गर्नुहोस्: के आज मानिसहरू साँच्चै पापका दास भइरहेका छन्? पापले मानिसलाई कसरी बन्धनमा राख्छ? याद गर्नुहोस्, दासले आफ्नै इच्छा गर्न पाउँदैन। दास कसैको नियन्त्रणमुनि हुन्छ। इस्रायलीहरू मिश्रीहरूको अधीनमुनि र नियन्त्रणमुनि थिए। कुनै अभिलाषा (बलियो इच्छा), बानीको अधीनमा वा कुनै कुराको प्रभावको अधीनमा परेको कसैलाई चिन्नुहुन्छ? (जस्तै, पियक्कड मानिस रक्सीको दास हो)। हिजोआज मानिसहरू अन्य के कस्ता कुराको दासत्वमुनि परेको देखिन्छ वा सुनिन्छ?

पापको दासत्वबाट छुटकारा दिनसक्ने एउटै मात्र व्यक्तिले हुनुहुन्छ (यूहन्ना ८:३६, गलाती ५:१, रोमी ७:१५-२५)? ________________________।

ठीक कि बेठीक जब एउटा व्यक्ति प्रभुद्वारा स्वतन्त्र बन्छ, ऊ फेरि पापको दास बन्दैन (रोमी ६:१७-१८ र यूहन्ना ८:३६)।
ठीक कि बेठीक जब एउटा व्यक्ति प्रभुद्वारा स्वतन्त्र बन्छ, ऊ फेरि पापको दास होइन तर उसलाई जे गर्न मन लाग्छ त्यो गर्न स्वतन्त्र हुन्छ (गलाती ५:१३, रोमी ६:१-२)।
ठीक कि बेठीक जब एउटा व्यक्ति प्रभुद्वारा स्वतन्त्र बन्छ, ऊ प्रभुको दास बन्दछ (रोमी ६:२२, रोमी १:१)।

प्रत्येक नै कसै न कसैको दास हो! महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न यो हो, “तपाईं कसको दास हुनुहुन्छ?” मानिसहरू कि पापको दास हुन्छन् कि परमेश्वरको दास हुन्छन्। उनीहरू कि पापको सेवा गर्छन्, आफ्नै पापी मनको सेवा गर्छन् र शैतानको सेवा गर्छन् कि परमेश्वरको सेवा गर्छन्। सम्पूर्ण विश्वमा साँच्ची नै स्वतन्त्र व्यक्ति बास्तवमा एउटै मात्र हुनुहुन्छ अर्थात्, परमेश्वर। तर परमेश्वर आफै पनि जेसुकै गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्न। परमेश्वरको स्वतन्त्रता अचम्म प्रकारले सीमित छ। त्यहाँ कतिपय कुराहरू छन् जुन कुराहरू गर्न परमेश्वर स्वतन्त्र हुनुहुन्न! जस्तै,

  • परमेश्वर झू______ बोल्न स्वतन्त्र हुनुहुन्न (तीतस १:२)।
  • परमेश्वर ब____________ स्वतन्त्र हुनुहुन्न (मलाकि ३:६)।
  • परमेश्वर आफैलाई इ__________ गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्न (२ तिमोथी २:१३)।

परमेश्वरले इस्राएलका सन्तानहरूलाई मिश्रको दासत्वबाट छुटाएर निकाल्नुभयो। यही प्रभुले मलाई पापको दासत्वबाट छुटाएर निकाल्न सक्नुहुन्छ ता कि म परमेश्वरको दास बन्न सकूँ र उहाँको सेवा गर्न सकूँ। यो कस्तो अचम्मको राम्रो दासत्व! (टिप्पणी: मालिक निर्दयी र अत्याचारी छ भने दासत्व कठोर हुन्छ। मिश्रको दासत्व निश्चय नै कठोर थियो! तर प्रभु येशू ख्रीष्ट कसरी एक अति असल मालिक र प्रभु हुनुहुन्छ। यसका केही कारणहरू दिन सक्नुहुन्छ?)