पाठकवर्गलाई सूचना: कृपया info@wordoftruth.com.np लाई आफ्‍नो contact list मा add गर्नुहोला नत्र हाम्रो ईमेल पाठकको inbox मा नआइपुग्ने सम्भावना छ।

मिशन कन्फरेन्स (२०७५)

२०७५ कार्तिक १९-२२ - सङ्गति चर्च, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं

आमन्त्रित वक्ता: पास्टर माइक सल्लीभेन्ट, पेम्बिना भ्याली ब्याप्टिस्ट चर्च, विन्क्लर, म्यानीटोबा, क्यानडा