पाठकवर्गलाई सूचना: कृपया info@wordoftruth.com.np लाई आफ्‍नो contact list मा add गर्नुहोला नत्र हाम्रो ईमेल पाठकको inbox मा नआइपुग्ने सम्भावना छ।

सङ्गीत: जाँचेर थाह गर

यस पृष्ठलाई छाप्नुहोस्

"प्रभुलाई मन पर्ने कुरा के हो, सो जाँचेर थाह गर" (एफेसी ५:१०)