पाठकवर्गलाई सूचना: कृपया info@wordoftruth.com.np लाई आफ्‍नो contact list मा add गर्नुहोला नत्र हाम्रो ईमेल पाठकको inbox मा नआइपुग्ने सम्भावना छ।

विज्ञान, बाइबल र मुक्तिदाता

 1. सृष्टिकर्ता
 2. सृष्टिकर्ताका दुई पुस्तकहरू
 3. सृष्टिलाई बुझ्ने कसरी?
 4. सृष्टिका छ दिन-- दिनहरू थिए कि युगहरू?
 5. अन्तरालको सिद्धान्त(क)
 6. अन्तरालको सिद्धान्त(ख)
 7. आकाश,पृथ्वी र मानिसको उमेर कति?
 8. मानिसको सृष्टि
 9. मानिस र पशुबीच समानता र भिन्नताहरू (क)
 10. शारीरिक भिन्नताहरू (ख)
 11. जलप्रलय

यो अध्ययन माला मीडलटाउन बाइबल चर्चद्वारा प्रकाशित सामग्रीबाट नेपालीमा अनुवाद गरिएको हो। यसलाई अध्ययन गर्दा ट्रिनिटेरियन बाइबल सोसाइटीद्वारा प्रकाशित पवित्र बाइबल प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईंलाई सहज हुनेछ। तपाईंलाई एकमात्र सत्य परमेश्वर र उहाँका पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टको व्यक्तिगत ज्ञानमा आइपुग्न र त्यसमा बढ्दै-बढ्दै जान पवित्र आत्माले यी अध्ययनहरूलाई प्रयोग गर्नुभएको होस्! (१ पत्रुस २:२; २ पत्रुस ३:१८)