पाठकवर्गलाई सूचना: कृपया info@wordoftruth.com.np लाई आफ्‍नो contact list मा add गर्नुहोला नत्र हाम्रो ईमेल पाठकको inbox मा नआइपुग्ने सम्भावना छ।

मण्डलीका सात तस्वीरहरू

यस पृष्ठलाई छाप्नुहोस्

मण्डलीका सात तस्वीरहरू

परमेश्वरले हामलाई मण्डलीका सातओटा तस्वीरहरू देखाउनु भएको छ। नयाँ नियम मण्डलीको आफूसँगको सम्बन्धलाई सर्शाउन परमेश्वरले यी सात तस्वीरहरू दिनुभएको हो। यीमध्ये छओटा तस्वीरहरूले इस्राएल राष्ट्रसितको सम्बन्धलाई पनि दर्शाउँछ। सातौले भने केवल मण्डलीसितको सम्बन्धलाई मात्र दर्शाउँछ।

१ जिउँदा पत्थरहरू- ख्रीष्टचाहिँ मुख्य कुनाढुङगा

(क) इस्राएलको माझमा एउटा मन्दिर थियो जहाँ परमेश्वरले आफ्ना जनहरूसँग भेट्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको थीयो।

(ख) मण्डली एक मन्दिर,परमेश्वरको वास्थान, बन्नका निम्ति हो। विश्वासी जनहरू परमेश्वरको उक्त संरचनाको निम्ति निर्मित र सुसज्जित ब्लक वा एकाइहरू हुन् जो परस्परमा र जीवित परमेश्वरमा निर्भर रहन्छन्।

   (१) १ पत्रुस २:४-८ "जिउँदो पत्थर" (४), "जिउँदा पत्थरहरू" (६), मुख्य कुनाढुङगा" (७), "ढुङगा", "ढुङगा" (८)।
   (२) १ कोरिन्थी ३:१६-१७ "परमेश्वरको मन्दिर", "भित्र" (१६), "परमेश्वरको मन्दिर", "मन्दिर" (१७)।
   (३) एफेसी २:१९-२२ "बनाइएका", "जग", "मुख्य कुनाढुङगा" (२०), "भवन", "मन्दिर" (२१), "परमेश्वरको वास्थान", "बनिँदै" (२२)।

अर्ती: सुलेमनको मन्दिर बनाउँदा ढुङगाहरू ढुङगा खानीमै काँटछाँट र तयार गरिए ता कि भवनमा कुनै आवाज नसुनिओस् (१ राजा ६:७)। परमेश्वर, तपाईको दिनचर्याको क्रममा आफ्नो वचन र पवित्र आत्मा र ईश्वर- नियन्त्रित परिस्थितिहरूद्वारा तपाईको जीवनलाई काँटछाँट र तयार गर्दै हुनुहुन्छ ता कि पवित्र जनहरूसँग भेला हुँदा आवाज नसुनिओस्, कसैलाई चित्त नदुखोस्, ठेस नलागोस् ता कि अहिले र अनन्तका लागि उहाँको भवनमा तपाई आफ्नो स्थान ओगट्न तयार पारिनुभएको होस्।

२ भेडाहरू - गोठालाका साथमा

(क) इस्राएल परमेश्वरको खर्कका भेडाहरू।
(१) भजनसंग्रह १००:३ "उहाँका प्रजा", "उहाँको खर्कका भेडाहरू"।

(२) भजनसंग्रह २३:१-६ "गोठाला"
(ख) वर्तमान युगमा मण्डली ख्रीष्टको बगाल बनेको छ। पवित्र आत्माले ख्रीष्टका निम्ति ढोका खोलिदनुहुन्छ अनि ख्रीष्ट बगालको निम्ति जीवनको ढिका बन्नुहुन्छ। उहाँ आफ्नो भेडाहरूलाई चिन्नुहुन्छ, भेडाहरू उहाँलाई चिन्दछन्। उहाँ भेडाहरूलाई खुवाउनुहुन्छ, भेडाहरू उहाँलाई पछ्याउँछन्।

  (१) यूहन्ना १०:९-२७ "ढोका", "खर्क" (९) "गोठालो" (१४) "अरू भेडाहरू", "एउटै", "एउटै गोठालो" (१६) "भेडाहरू" (२७)।
  (२) यूहन्ना १० मा हाम्रा प्रभुलाई "असल गोठाला" भनिएको छ।
  (३) हिब्रू १३:२०-२१ मा उहाँलाई "भेडाहरूका महान् गोठाला" भनिएको छ।
  (४) १ पत्रुस ५:४ मा उहाँलाई "मुख्य गोठाला" भनिएको छ।

अर्ती: गोठाला खुवाउन रमाउँदछन्। भेढाहरू डोर्‍याइन रमाउँदछन्- जहीँ-तहीँ, जुन बेला, जसरी होस्—केवल गोठाला आफैले डोर्याउँदछन् भने। प्रिय विश्वासी जन, के पछ्याउनु र खानु तपाईको रमाहट हो?

३ हाँगाहरू र दाखको बोट

(क) इस्राएल परमेश्वरको उत्कृष्ट दाखबारी हुनुपर्थ्यो। हेर्नुहोस् यशैया ५:१-७; होशे १०:१-२ ; मत्ती २१:३३-३४।

(ख) अब मण्डलीले त्यो स्थान ओगटेको छ, दाखको बोटमा हाँगाहरू कलमी गरिएझै, आफैमा त जराहीन, पूर्णरूपमा काण्डमा निर्भर, नत्र भने जीवनरहित। ख्रीष्टसितको संयोग र संगतिबाट फल फल्दछ।

(१) यूहन्ना १५:१-८ "दाखको बोट" (१), "दाखको बोट", "हाँगा", "फल", "मबाट अलग भएर तिमीहरूले केही पनि गर्न सक्दैनौ" (५)।

(२) रोमी ११:१२-२५ मण्डलीलाई यहाँ एक जङगली जैतुनको रूख वा हाँगा भनिएको छ जसलाई प्रकृतिको विपरित कलम गाँसिएको छ।

अर्ती: "उहाँविना हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौ" - यो कुरा मुक्तिको सम्बन्धमा जति सत्य छ, त्यति नै सत्य छ मुक्तिको अभ्यासको समबन्धमा अर्थात् ख्रीष्टियान जीवनको अभ्यासको सम्बन्धमा। ("केही पनि" भन्ने वाक्यांश बुझ्न एउटा ठूलो शून्य अंक कोर्नुहोस्। त्यसको रेखालाई मेट्नुहोस्। अब के बाँकी रहन्छ?) तपाईको जीवनमा मूल्यवान काम परमेश्वरले मात्र गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरामा के तपाई रमाहट गर्न सक्नुहुन्छ? तपाई भित्र आफ्नो शुभ इच्छाअनुसार दुवै इच्छा गर्ने र काम गर्ने मन दिनुहुने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। (फिलिप्पी २:१३; गलाती ५:२२)। "ख्रीष्ट होस् उच्च, आफू तुच्छ - विजयी!"

४ राज्य र राजा

(क) प्रस्थान १९:१-८ इस्राएल जातिलाई समस्त जातिहरूमध्ये एक बहुमुल्य धन, एक निज प्रजा, पूजाहरूहरूको एक राज्य बनाउनु परमेश्वरको उद्देश्य थियो। अविश्वास र वोद्रोहमा उनीहरूले उक्त सौभाग्य गुमाए। परमेश्वरले उनीहरूलाई केही समयका लागि पन्छाउनुभयो (रोमी ९-११) तरै पनि इस्राएल फेरि पुनर्स्थापित गरिनेछ। एक दिन इस्राएलले आफ्नो महिमित राज्य पाउनेछ। परमेश्वरले उनीहरूलाई त्याग्नुभएको छनै। यशैया ६१।

(ख) अन्तरालमा परमेश्वरले मण्डलीलाई पूजाहारीहरूको एक राज्य तुल्याउनुहुन्छ, तिनका महापूजाहारी तथा राजा ख्रीष्ट येशूको प्रभुत्वमा।

(१) १ पत्रुस २:५,९-१० "आत्मिक घर", "पवित्र पूजाहारीको समाज", "आत्मिक बलिदानहरू" (५), "राजकीय पूजाहारीरको समाज", "पवित्र जाति", "निज प्रजा" (९)

(२) प्रकाश १:६ "राजाहरू" " पूजाहारीहरू"।

(३) साथै हेर्नुहोस प्रकाश २०:६; हिब्रू २:२:१७; ३:१; ५:५,१०; ७:२६; ८:१;।

अर्ती: हामी हाम्रा महान् राजा- पूजाहारीसँगै बसालिएका छौं— कृपाको पात्र हौ हामी । उहाँ प्रभु हुनुहुन्छ। "जीवनका राजा प्रभुलाई महिमा होस् सदा।" "प्रभु भन्छौ मलाई, आज्ञा मान्दैनौ किन?"

५ दुलही र दुलाहा

(क) इस्राएल यहोदाकी पत्नीको रूपमा चिनिएकी थिइन् (होशे २ - व्यभिचारिणी पत्नी , तरै पनि परमेश्वरले तिनलाई सदाका लागि पुनर्स्थापित गर्नुहुनेछ)। परमेश्वरको स्तुति होस्, उहाँले आफ्नालाई कहिल्यै परित्याग गर्नुहुन्न।

(ख) मण्डली, ख्रीष्टको मृत्यू र बौरिउठाइद्धारा उहाँकी दुलही बनेकी छिन्।

   (१) रोमी ७:४ "मरेका", "उहाँका हुनालाई"।
   (२) २ कोरिन्थी ११:२ "मगनी गरिदिएको", "पति", "चोखी कन्या" । (तुलना गर्नुहोस् याकूब ४:४,५)।
   (३) एफेसी ५:२४-२७ पनि पढ्नुहोस्। फलदायिता र सिद्धताका निम्ति विवाह गरिन, आखिरमा दोषरहित अवस्थामा, सेतो मलमल पहिरनमा, मण्डली उहाँको सामु प्रस्तुत गरिनेछ।

अर्ती: तरै पनि तिमीहरूमध्ये हरेकले आफ्नी पत्नीलाई आफैलाई झै प्रेम गरोस् अनि पत्नीले आफ्ना पतिको डर मानोस्। एफेसी ५:३३।

६ नयाँ सृष्टि र अन्तिम आदम

(क) परमेश्वरले इस्राएललाई तिनको ढुङगाको हृदय निकालेर एउटा नैया हृदय र नैयाँ आत्मा दिने प्रतिज्ञा गर्नुभयो। हेर्नुहोस् इजकिएल ११:१९; १८:३१; ३६:२६-२७।

(ख) मण्डली उहाँको नयाँ सृष्टि बनेको छ।

   (१) रोमी ५:१२ "एकजना मानिसद्वारा", "मृत्यु", सबै मनिसहरूमा फैलियो"।
   (२) रोमी ५:१९ "एउटा मानिसले आज्ञा भङग गरेकोले ", "एकजनाले आज्ञापालन गरेकोले"।
   (३) १ कोरिन्थी १५:२०-२२ "पहिलोफल" (२), "मानिसद्वारा" मृत्यु, "मानिसद्वारा" बौरिउठाइ (२१), "आदममा सबै मर्छन्", "ख्रीष्टमा सबै जिउँदो पारिनेछन्" (२२)। पद ४५-५०
   (४) २ कोरिन्थी ५:१७

अर्ती: आदममा हामी सबै मर्छौ, हाम्रो जरा खराब छ, बिग्रेको छ, पाप र मृत्युले दुषिष छ। हाम्रो एउटा डरलाग्दो वंशानुगत रोग छ— पाप। ख्रीष्ट हाम्रा पापहरूका निम्ति मर्नुभयो र फेरी बौरीउठ्नुभयो (हल्लेलुयाह! म मुक्त छु, मुक्त!) ख्रीष्ट बौरीठ्नेमा पहिलो हुनुहुन्छ (नयाँ सृष्टिको पहिलोफल। पहिलफल भन्नाले अरू पनि आउनेवाला छ भन्ने जनाउँदछ)। उहाँको मृत्युले (रोमी ७) पुरानो सृष्टिसितको हाम्रो बन्धन तोडियो र उहाँले एक नयाँ सृष्टि, नयाँ सम्बन्धको सृजना गर्नुभयो जसद्वारा सबै विश्वासीहरू परमेश्वरको जीवनको सहभागी हुन पाउँदछन्। हाम्रा पापहरू क्षमा भए, हामी जिवित पारियौं— अबदेखि उसो आदमका सन्तान नभएर, परमेश्वरका सन्तान भयौं! परमेश्वरको परिवार भयौं!

(५) हामी नयाँ गरी जन्माइयौं। ख्रीष्ट, पितालाई दर्शाउने सिद्ध मानव हुनुहुन्छ विश्वासीहरू चाहिँ, ख्रीष्टलाई दर्शाउने मुक्त मानवहरू हुन्!

७ शरीर र शिर

(क) इस्राएल एक राष्ट्रमण्डल, एक संगठन (organization), एक चुनिएको समूह थियो। हेर्नुहोस् व्यवस्था ७।

(ख) तर मण्डली एक सजीव रचना हो (organism), उहाँको जीवनले पालपोषण हुने एक जिउँदो शरीर। उहाँको जीवन नै मण्डलीको प्राणाधार हो। पवित्र आत्मा, पोषण र पवित्रीकरणका निम्ति प्रत्येक "कोष" सम्म स्वर्गको अक्सिजन पुर्याउने रगतबराबर हुनुहुन्छ। मण्डली अङगहरूले बनेको एउटै शरीर हो। अङगहरू चाहिँ आपसमा मिलेर सम्पूर्ण सरीरको स्वास्थ्यको निम्ति एकले अर्काको निम्ति योगदान दिन र स्वर्गमा रहनुभएको शिरको प्रतिनिधित्व गर्नका निम्ति हुन्। प्रत्येक अङग सम्पूर्ण शरीरको हितको निम्ति र शिरको जीवन दर्शाउनको निम्ति दानयुक्त हुन्छ।

   (१) १ कोरिन्थी १२:१२-३१ "सरीर", "अङगहरू", "धेरै", "एउटै" (१२), "एउटै शरीर" (१३), "शरीर", "धेरै" (१४), "ख्रीष्टको शरीर", "अङगहरू", (२७)।
   (२) एफेसी ४:१४-१६ "एउटै" (१४), "शिर" (१५), "शरीर", "मिलेर", "एकसाथ बाँधिएर" (१६)। (साथै हेर्नुहोस् कलस्सी १:१८, १९,२५; २:१९; ३:१५)।
   (३) एफेसी ५:२१-३३ "ख्रीष्ट", "शिर", "मण्डली", "शरीर" (२३), "शरीर", "अङग", "मासु", "हड्डीहरू"।

  अर्ती: सम्पूर्ण शरीर जिउँदो रूपमा काम गर्न सकोस् भनेर के म एउटा कोषको रूपमा स्वस्थ छु, सिङगो शरीरको स्वस्थ र शिरको जीवन दर्शाउनका निम्ति के मा टीममा मिलेर काम गर्दछु?