पाठकवर्गलाई सूचना: कृपया info@wordoftruth.com.np लाई आफ्‍नो contact list मा add गर्नुहोला नत्र हाम्रो ईमेल पाठकको inbox मा नआइपुग्ने सम्भावना छ।

बाइबलमा उल्लेखित मद्य के हो?

यस पृष्ठलाई छाप्नुहोस्

बाह्रओटा गलत धारणाहरू

यो मिडलटाउन बाइबल चर्चद्वारा प्रकाशित "Wine in the Bible - Twelve Misconceptions that are Commonly Held" बाट अनुदित सामग्री हो।

अनुवादक: सोम लिम्बु मादेन


गलत धारणा #१ -- बाइबलमा प्रयोग भएको "मद्य" शब्दको अर्थ र अचेल प्रयोग हुने अङ्ग्रेजी शब्द wine ("वाइन्", मद्य) को अर्थ एउटै हो। यसले सधैं किण्वीकरण गरिएको (fermented), नशालु, मात लगाउने, रक्सीयुक्त पेय पदार्थलाई जनाउँदछ।

गलत धारणा #२ -- बाइबलमा प्रयोग गरिएको wine "मद्य" शब्दले जहिले पनि किण्वीकरण गरिएको, नशालु, पेय पदार्थलाई जनाउँदछ।

गलत धारणा #३ -- wine "मद्य" लाई यसको किण्वीकरण नभएको अवस्थामा (गुलियो दाखरसको अवस्थामा) लामो समयसम्म जोगाइराख्न सकिन्छ भन्ने कुरा प्राचीन समयकाहरूलाई थाहा थिएन।

गलत धारणा #४ -- कानाको विवाह भोजमा प्रभु येशूले ४५० लिटरभन्दा बढी पानीलाई रक्सीयुक्त (नशालु) मद्यमा परिणत गर्नुभयो (यूहन्ना अध्याय २)।

गलत धारणा #५ -- अन्तिम भोजमा प्रयोग गरिएको मद्य किण्वीकरण गरिएको दाखमद्य थियो र त्यसैले आज मण्डलीको प्रभु-भोजमा रक्सीयुक्त (नशालु) मद्य प्रयोग गरिनुपर्छ।

गलत धारणा #६ -- प्रभु येशूले अक्सर किण्वीकरण गरिएको मद्य पिउनुहुन्थ्यो।

गलत धारणा #७ -- विश्वासी जनहरूलाई रक्सीयुक्त मद्य पिउन छुट छ किनभने १ तिमोथी ५:२३ मा पावलले तिमोथीलाई रक्सीयुक्त मद्य पिउनलाई सल्लाह दिए।

गलत धारणा #८ -- ती प्राचीन समयकाहरूले गुलियो दाखरस भन्दा रक्सीयुक्त मद्य मन पराउँथे। किण्वीकरण गरिएको मद्य नै मन पराइएको पेय पदार्थ थियो।

गलत धारणा #९ -- होशे ४:११ को नयाँ मद्य रक्सीयुक्त मद्य थियो।

गलत धारणा #१० -- "कडा मद्य" भनेर अनूदित हिब्रू शब्दले जहिले पनि कडा रक्सीयुक्त पेय पदार्थलाई जनाउँदछ।

गलत धारणा #११ -- "नयाँ मद्य" ले किण्वीकरण गरिएको रक्सीयुक्त मद्यलाई जनाउँदछ।

गलत धारणा #१२ -- विश्वासी जनहरूले थोरै रक्सी (संयमसाथ) पिउँदा हुन्छ तर धेरै पिउनु हुँदैन।