पाठकवर्गलाई सूचना: कृपया info@wordoftruth.com.np लाई आफ्‍नो contact list मा add गर्नुहोला नत्र हाम्रो ईमेल पाठकको inbox मा नआइपुग्ने सम्भावना छ।

अचम्मको देहधारण

यस पृष्ठलाई छाप्नुहोस्

परमेश्वर एक मानव बन्नुभयो!

"वचन शरीर हुनुभयो अनि हाम्रा माझमा...वास गर्नुभयो"
(यूहन्ना १:१४)

"परमेश्वर शरीरमा प्रकट हुनुभयो"
(१ तिमोथी ३:१६)

जर्ज जेलर

विचार गर्नुहोस्, देहधारण कति अचम्मको कुरा थियो। बाइबलले यसको बयान ज्यादै सरल भाषामा गरेको छ:

"वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो...अनि वचन शरीर हुनुभयो अनि हाम्रा माझमा...वास गर्नुभयो (यूहन्ना १:१,१४)।

असीम परमेश्वर एक मानव बन्नुभयो। अनन्ततामा बास गर्नुहुने, समयको घेराभित्र प्रवेश गर्नुभयो (गलाती ४:४)। परमेश्वर जसको शरुआत नै थिएन, जो सधैंदेखि हुनुहुन्थ्यो, एक बालक भई जन्मनुभयो (मीका ५:२; यशैया ७:१४; ९:६)। सर्वशक्तिमान्, एक शिशु बन्नुभई मरियमको काखमा आश्रय लिनुभयो। सर्वस्वका सृष्टिकर्ता पशुको एउटा खाने भाँडोमा लेटाइनुभयो (लूका २:१२)। जो "अग्लो र उच्च सिंहासनमा विराजमान" हुनुहुन्थ्यो (यशैया ६:१), उहाँ लपेट्ने लुगाहरूले बेरिएर एउटा सानो डुँडमा राखिनुभयो र त्यसपछि नम्र गोठालाहरूद्वारा स्वागत गरिनुभयो।

सायद देहधारण सम्बन्धी सबैभन्दा अचम्मको कुरा यो थियो कि यसद्वारा अमरता पहिरहनुभएको परमेश्वर मृत्युको स्वाद लिन सक्ने तुल्याइनुभयो! जीवित परमेश्वर त मर्न सक्नुहुन्न। मानिस पापको कारण मृत्युको योग्य थियो, त्यो अनिवार्य थियो (रोमी १:३२; ६:२३), जसले गर्दा मानिस अनन्त कालसम्म परमेश्वरको जीवनदेखि बञ्चित हुनुपर्ने थियो (यशैया ५९:२; २ थेस्सलोनिकी १:८-९)। परमेश्वरले आफ्नो प्रेममा, आफ्नो न्यायपरायणतामाथि र धार्मिकतामाथि कुनै आँच नपुग्ने गरी, पापी मानिसको उद्धार गर्ने उपाय रच्नुभयो। उहाँले मानिसको सट्टामा, पापी मानिसका निम्ति आफैं मृत्यु-दण्ड भोगिदिने उपाय गर्नुभयो। यो सम्भव गराउन, परमेश्वर आफैं मानिस बन्नुपर्ने भयो र "यसरी उहाँले परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा प्रत्येक मानिसका निम्ति मृत्युको स्वाद चाख्नुनभयो" (हिब्रू २:९)। अमर त मर्न सक्नुहुन्न, तर परमेश्वरले आफूमा हाम्रो मनुष्यत्व धारण गर्नुभयो अनि उहाँ ईश्वर-मानव (God-Man) भइकन मर्न सक्नुहुन्थ्यो र उहाँ त्यसरी हाम्रा पापका लागि मर्नुभयो (१ कोरिन्थी १५:३; १ पत्रुस ३:१८)।

हो, उहाँ मर्नलाई जन्मनुभएको थियो। पापीहरूलाई मुक्ति दिनलाई उहाँ यस संसारमा आउनुभएको थियो (१ तिमोथी १:१५; यूहन्ना ३:१७), र उक्त उद्धार-कार्य उहाँले बेतलेहेमको डुँडबाट पूरा गर्नुभएन तर गलगथाको क्रूसमा सम्पन्न गर्नुभयो। उहाँको जन्मले उहाँको मृत्यु सम्भव गरायो; उहाँको मृत्युले हाम्रो मुक्ति सम्भव गरायो। बाइबलले यस कुराको बयान यसरी गरेको छ: "किनकि तिमीहरू हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह जान्दछौ - उहाँको गरिबीद्वारा तिमीहरू धनवान् होओ भनेर उहाँ धनवान् भएर पनि तिमीहरूका निम्ति गरिब हुनुभयो" (२ कोरिन्थी ९:८)।

देहधारणको महत्त्वलाई कसैले गलत नबुझोस्। परमेश्वर शरीर बन्नुभयो, र परमेश्वर एक मानव बन्नुभयो, तर उहाँ त्यतिखेर पुत्र बन्नुभएको चाहिँ होइन। उहाँ "मासु र रगतका भागीदार" हुनुभयो, र उहाँ "आफ्ना भाइहरूसमान" हुनुभयो (हिब्रू २:१४,१७), तर उहाँ देहधारणद्वारा परमेश्वरको पुत्र बन्नुभएको भने होइन। यूहन्नाको पहिलो अध्यायले बताउँछ कि अनन्तको वचन शरीर हुनुभयो (पद १,१४)। पावल लेख्छन्, पुत्र "शरीरअनुसार दाऊदको वंशबाट जन्मनुभयो" (रोमी १:३)। जो सधैंदेखि परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँ मानव जन्मद्वारा दाऊदका पुत्र हुनुभयो। अनन्त परमेश्वर, दाऊदको घराना र वंशमा जन्म लिनुभई एक मानव बन्नुभएको हो। अनन्त परमेश्वर, परमेश्वरका पुत्र बन्नुभएको चाहिँ होइन।

प्रभु येशूले एकपल्ट फरसीहरूलाई एउटा प्रश्न सोध्नुभयो जसको उत्तर उनीहरूले दिनै सकेनन्: "ख्रीष्ट (मसीह) को विषयमा तिमीहरूको के विचार छ? उनी कसका पुत्र हुन्?" तिनीहरूले उहाँलाई भने: "दाऊदका पुत्र।" उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: "त्यसो भए कसरी दाऊदले आत्मामा उनलाई यसो भन्दै(भजनसङ्ग्रह ११०:१ मा) 'प्रभु' भने त?" (मत्ती २२:४२-४५)। यस प्रश्नले फरसीहरूको मुख चूप गरायो, तर वर्षौं पछाडि यही प्रश्नको उत्तर अर्को फरसीले दिए जसका आँखा परमेश्वरको अनुग्रहले खोलिएका थिए। उक्त जवाफ पावल प्रेरितद्वारा दिइएको छ जनुचाहिँ रोमी १:३-४ मा भेट्टाउन सकिन्छ। मसीह कसका पुत्र हुन्? उहाँको मनुष्यत्वले ("शरीरअनुसार") उहाँ दाऊदका पुत्र हुनुहुन्छ (रोमी १:३)। उहाँको ईश्वरत्वले उहाँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ (रोमी १:४) जसले गर्दा उहाँ दाऊदका प्रभु हुनुहुन्छ। उहाँले आफू जो हुँ भनी दाबी गर्नुभएको थियो त्यसलाई उहाँको बौरिउठाइले पूरै प्रमाणित गरेको छ।

प्रभु येशू देहधारणले परमेश्वर बन्नुभएको होइन, न ता पुत्र बन्नुभएको हो। देहधारणद्वारा परमेश्वरका अनन्त पुत्रले हाम्रो मनुष्यत्व धारण गर्नुभयो तर परमेश्वर हुन छाड्नुभएन। हामी, मानिसका पुत्रहरू, परमेश्वरका पुत्रहरू [सन्तान] बनिन सकौं भनेर परमेश्वरका पुत्र मानिसका पुत्र बन्नुभयो (यूहन्ना १:१२; गलाती ३:२६)। हामीलाई यति माथि उकास्न उहाँ त्यति तल होचिन राजी गराउने उहाँको कृपालु प्रेम र अनुग्रह सम्झेर हामी उदेक मान्न कहिल्यै नछोडेका होऔं, प्रशंसा गर्न कहिल्यै नबिर्सेका होऔं! "हेर त, पिताले हामीलाई कस्तो किसिमको प्रेम प्रदान गर्नुभएको छ - हामी परमेश्वरका सन्तान कहलिँदछौं" (१ यूहन्ना ३:१)।