New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

प्रभु येशू ख्रीष्टको उपासना

येशू ख्रीष्टको ईश्वरत्वको एउटा प्रमाण जर्ज जेलर यहोवाका साक्षीहरूका निमित्त समस्याजनक तथ्य यहोवाका साक्षी नाउँ गरेको झूटा समूह (“कल्ट”) को शिक्षाअनुसार येशू केवल एक सृष्टि मात्र हुनुहुन्छ [एक उच्च स्वर्गदूत जसलाई परमेश्वरले शुरुमा सृष्टि गर्नुभयो र जसद्वारा परमेश्वरले अन्य सबै थोक सृष्टि गर्नुभयो]। यहाँ यहोवाका साक्षीहरूलाई एउटा ठूलो समस्या छ। यदि ख्रीष्ट उनीहरूले भनेजस्तै एक […]