• Study Series
 1. पश्चात्ताप
 2. विश्वास
 3. सुसमाचार
 4. बप्तिस्मा
 5. विश्वासीको अनन्त सुरक्षा – भाग १
 6. विश्वासीको अनन्त सुरक्षा – भाग २
 7. विश्वासीको अनन्त सुरक्षा – भाग ३
 8. ओहोदा र अवस्था
 9. व्यवस्था र ख्रीष्टियनको सम्बन्ध
 10. झूटो बोली
 11. ख्रीष्टिय हुर्काइ र विजयी जीवन – भाग १
 12. ख्रीष्टिय हुर्काइ र विजयी जीवन – भाग २
 13. ख्रीष्टिय हुर्काइ र विजयी जीवन – भाग ३
 14. ख्रीष्टिय हुर्काइ र विजयी जीवन ‍- भाग ४
 15. प्रार्थना
 16. विश्वास र ख्रीष्टिय जीवन
 17. परमेश्वरका हतियारहरू
 18. मण्डली
 19. बाइबल – भाग १
 20. बाइबल – भाग २
 21. बाइबलको प्रमाण – भाग १
 22. बाइबलको प्रमाण – भाग २
 23. दैनिक बाइबल अध्ययन
 24. बाइबल व्याख्याका चार चाबी सिद्धान्तहरू
 25. आधारात्मक बाइबल शब्दावली – भाग १
 26. आधारात्मक बाइबल शब्दावली – भाग २
 27. आधारात्मक बाइबल शब्दावली – भाग ३
 28. आधारात्मक बाइबल शब्दावली – भाग ४
 29. परमेश्वरको इच्छा कसरी जान्न सकिन्छ? – रोमी १२
 30. जीवनमा बुद्धिमानी निर्णयहरू कसरी गर्ने – भाग १
 31. जीवनमा बुद्धिमानी निर्णयहरू कसरी गर्ने – भाग २
 32. जीवनमा बुद्धिमानी निर्णयहरू कसरी गर्ने – भाग ३
 33. ख्रीष्टको महान् आज्ञा
 34. अलगपनता – नैतिक
 35. ख्रीष्टको न्यायआसन
 36. ख्रीष्टिय जीवन र दुःखकष्टहरू – भाग १
 37. ख्रीष्टिय जीवन र दुःखकष्टहरू – भाग २
 38. आफ्नो पैसाको सम्बन्धमा कसरी बुद्धिमान् हुने? – भाग १
 39. आफ्नो पैसाको सम्बन्धमा कसरी बुद्धिमान् हुने? – भाग २
 40. विश्वासी जन र मद्यपान
 41. मनोरञ्जनको परीक्षण
 42. अलगपनता – सैद्धान्तिक (भाग १)
 43. अलगपनता – सैद्धान्तिक (भाग २)
 44. सबै कुरा जाँच्ने मनस्थिति
 45. गर्भपतन
 46. अन्यभाषा – भाग १
 47. अन्यभाषा – भाग २
 48. र्‍‍याप्चर
 49. उपवास
 50. आश्चर्यकर्महरू
 51. क्रम-विकासवाद (Evolutionism)
 52. विश्राम दिन
 53. प्रभुमा ग्रहणयोग्य पहिरन (भाग १)
 54. प्रभुमा ग्रहणयोग्य पहिरन (भाग २)

यो अध्ययन माला वे अफ लाइफ लिटरेचरद्वारा प्रकाशित पुस्तक One Year Discipleship Course – 52 Lessons in Christian Living (Copyright 2010) बाट नेपालीमा अनुवाद गरिएको हो। यी पाठहरूको सँगालो “एक वर्षीय चेलापन: ख्रीष्टिय जीवन सम्बन्धी अत्यावश्यक पाठहरू” शीर्षक गरेको किताबमा प्रकाशन भएको छ। प्रकाशक: जीवनमार्ग, कूल पृष्ठ सङ्ख्या: २२१ (A4), सम्पर्क: 9855071310; मूल्य: नेरू ३०० मात्र।