New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

अलगपनता – सैद्धान्तिक १

अलगपनता – सैद्धान्तिक १ डेविड क्लाउड कण्ठ गर्नुपर्ने पदहरू: २ तिमोथी २:१६-१८ अलगपनताको शिक्षा आज तिरस्कृत र घृणित शिक्षा बनेको छ किनभने यो एकताको प्रचलित अवधारणा विपरित छ। एक ताका सदर्न ब्याप्टिष्ट मण्डलीहरूबाट स्वतन्त्र ब्याप्टिष्ट मण्डलीहरू जस्ता बाइबलीय मण्डलीहरूलाई छुट्टयाउने कुरा अलगपनता थियो भने आजको अवस्था छिटोछिटो बदलिँदै छ किनभने आज थुप्रै स्वतन्त्र ब्याप्टिष्ट मण्डलीहरूले […]