New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

विविध

विविध [01] विवाह के हो? (55 min; 6.37 MB) – यस प्रवचनमा विवाहको बाइबलीय परिभाषालाई प्रस्ट पार्ने उद्देश्यले यस सम्बन्धी विद्यमान गलत धारणाहरूलाई बाइबलद्वारा जाँच्ने काम गरिएको छ। यसै प्रसङ्गमा “व्यभिचार” र “परस्त्रीगमन” को अर्थकोसाथ-साथै यहूदीहरूका बीच हुने “मगनी” को अर्थको चर्चा गरिएको छ। [02] फेसबुकका खतराहरू (58 min; 6.70 MB) – इन्टरनेटको सर्वाधिक लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल […]