पाठकवर्गलाई सूचना: कृपया info@wordoftruth.com.np लाई आफ्‍नो contact list मा add गर्नुहोला नत्र हाम्रो ईमेल पाठकको inbox मा नआइपुग्ने सम्भावना छ।

परमेश्वरका प्रबन्धहरू

यस पृष्ठलाई छाप्नुहोस्

(The Dispensations of God)

मानिसको सृष्टिदेखि परमेश्वरको राज्यसम्म: बाइबलीय इतिहास र मानव भण्डारीपनको एक अध्ययन