पाठकवर्गलाई सूचना: कृपया info@wordoftruth.com.np लाई आफ्‍नो contact list मा add गर्नुहोला नत्र हाम्रो ईमेल पाठकको inbox मा नआइपुग्ने सम्भावना छ।

इतिहासमा ख्रीष्टियन सतावटको एक झलक

यस पृष्ठलाई छाप्नुहोस्

इतिहासमा ख्रीष्टियन सतावटको एक झलक

वक्ता: प्रज्वल कार्की

क्रम सङ्ख्या शीर्षक higher quality lower quality
पहिलो शताब्दीका सतावटहरू 10.9MB 2.5MB
न्यायिक जाँचहरू (Inquisitions) 24MB 12.6MB
वाल्डेन्सियनहरू (Waldensians) 20.1MB 10.8MB