पाठकवर्गलाई सूचना: कृपया info@wordoftruth.com.np लाई आफ्‍नो contact list मा add गर्नुहोला नत्र हाम्रो ईमेल पाठकको inbox मा नआइपुग्ने सम्भावना छ।

मिशन कन्फरेन्स (२०७५)

२०७५ कार्तिक १९-२२ - सङ्गति चर्च, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं