पाठकवर्गलाई सूचना: कृपया info@wordoftruth.com.np लाई आफ्‍नो contact list मा add गर्नुहोला नत्र हाम्रो ईमेल पाठकको inbox मा नआइपुग्ने सम्भावना छ।

श्रावाण २०७५ बाइबल कन्फरेन्स

यस पृष्ठलाई छाप्नुहोस्

२०७५ श्रावण ६-९ - सङ्गति चर्च, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं

द्रष्टव्य १: उपर्युक्त मितिमा प्रकाश २-३ अध्यायबाट दाजु डेविड क्लाउडले प्रचार गर्नुभएका सबै प्रवचन यहाँ अपलोड गरिएका छन्। उहाँले एफेसस, स्मर्ना लगायत पर्गामोस मण्डलीलाई प्रभु येशूले पठाउनुभएका सन्देशका अर्थहरू खोलिदिनुभई वर्तमानमा जिइरहेकाहरूका लागि अति व्यावहारिक र चुनौतीपूर्ण शिक्षाहरू सिकाउनुभयो र साथै थिआटिराको मण्डलीलाई लेखिएको सन्देशबाट केही अंशबाट सिकाउनुभयो। आशा छ बाँकी खण्डहरूबाट पनि भविष्यमा उहाँले सिकाउनुहुँदा तिनका अडियोहरू यहाँ उपलब्ध गराउनेछौं, प्रभुको इच्छामा।