New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

अध्याय ११ – “नडराऊ, पावल”

अध्याय ११ – “नडराऊ, पावल” (प्रेरित २१-२६) के तपाईं बाटोमा जाँदै गर्दा अगाडिपट्टि “सावधान!” वा “खतरा!” भनेर लेखिएको कुनै सूचनापाटी राखिएको देख्नुभएको छ? सायद सडक निर्माण गर्नेहरूले कुनै विष्फोटक पदार्थ पड्काउन लागेको बेला हुन सक्छ वा अगाडि जोखिमपूर्ण घुम्ती आउन लागेको ठाउँमा हुन सक्छ। यस्तो सूचनापाटीले हामीलाई अघि बढौं कि नबढौं जस्तो बनाउन सक्छ। यस्तो […]