New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

अध्याय १२ – समुद्री आँधीमा जहाज दुर्घटना

अध्याय १२ – समुद्री आँधीमा जहाज दुर्घटना अघिल्लो पाठमा पावल पहिले यहूदीहरूद्वारा र त्यसपछि रोमीहरूद्वारा कैदी बनाइएको विषयमा अध्ययन गर्‍यौं। रोम जानु पावलको निम्ति परमेश्वरको योजना थियो (प्रेरित २३:११ पढ्नुहोस्)। यस पाठमा हामी कैदी पावलको अचम्मको यात्राको अध्ययन गर्नेछौं जुन यात्राद्वारा उनी रोम पुगे। सिजरिया शहरमा पावल करिब दुई वर्षसम्म कैदी भएर बसेका थिए। अन्त्यमा […]