New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

अध्याय २ – लङ्गडो मानिसको चङ्गाइ

अध्याय २ – लङ्गडो मानिसको चङ्गाइ (प्रेरित ३-४) चङ्गाइको आश्चर्यकर्म पवित्र आत्मा आउनुभयो! मण्डलीको जन्म भयो! परमेश्वरले प्रेरितहरूद्वारा काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यस पाठमा परमेश्वरले कसरी विशेष तरिकाले पत्रुस र यूहन्नाद्वारा काम गर्नुभयो भन्ने कुरा हामी हेर्नेछौं। डाक्टरले शल्यक्रिया गर्दा एक जोडी पन्जाको प्रयोग गर्दछ। उक्त पन्जा हातमा लगाएर उसले शल्यक्रिया गर्न थाल्छ। त्यस कुशल डाक्टरले […]