New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

अध्याय ३ – भित्र र बाहिरबाट समस्या


अध्याय ३ – भित्र र बाहिरबाट समस्या (प्रेरित ५) भित्रबाट समस्या हनानिया र सफिरा शुरुको मण्डलीमा सबै कुरा सुचारु रूपमा अघि बढ्दै थियो तर प्रेरितको पाँचौं अध्यायमा शैतानले मण्डलीमा भित्रबाट समस्या उब्जाएर आक्रमण गरेको कुरा भेटिन्छ। येरुशलेमको शहरमा बसोबासो गरिरहेका शुरुका विश्वासीहरूले आफ्‍ना धन सम्पत्ति बाँड्न समेत तत्पर थिए (प्रेरित ४:३२)। केही विश्वासीहरू ज्यादै गरीब […]