New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

अध्याय ४ – प्रथम ख्रीष्टिय शहीद

अध्याय ४ – प्रथम ख्रीष्टिय शहीद   (प्रेरित ६-७) खाँचोमा परेका विधवाहरूलाई सहायता गर्नका निम्ति स्टिफनसको चयन प्रेरितहरूले येशू ख्रीष्टको बारेमा सिकाउन र प्रचार गर्न निरन्तरता दिइरहे (प्रेरित ५:४२) र परमेश्वरले यस असल समाचारमा विश्वास गर्ने सबैलाई मुक्ति दिन निरन्तरता दिइरहनुभयो। मण्डली सङ्ख्यात्मक रूपमा तीब्र गतिले बढ्दैथियो: “चेलाहरूको सङ्ख्या _________ गयो” (प्रेरित ६:७)। त्यसबेला विश्वासीहरूको […]