New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

अध्याय ५ – सुसमाचार फैलिन थाल्छ

अध्याय ५ – सुसमाचार फैलिन थाल्छ (प्रेरित ८-९) सामरीहरूले मुक्ति पाउँछन् स्टिफनसको मृत्यु लगत्तै येरूशलेममा भएको मण्डली विरूद्ध एउटा ठूलो स_______________ आइपर्‍यो (प्रेरित ८:१)। येरूशलेममा रहनु अब उसो सुरक्षित रहेन किनभने पुरुष र स्त्रीहरूलाई झ्या_____________ भित्र हालिँदैथिए (प्रेरित ८:३)। उक्त सतावटको कारणले विश्वासीहरू येरूशलेम छाड्न बाध्य भए र उनीहरू य__________ र सा____________का इलाकाहरूमा गए (प्रेरित […]