New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

अध्याय ७ – बढ्दै गरेको मण्डलीमाथि आक्रमण

अध्याय ७ – बढ्दै गरेको मण्डलीमाथि आक्रमण   (प्रेरित ११-१२) एन्टिओकमा भएको मण्डली स्टिफनसको मृत्युपछि यरूशलेममा भएको मण्डलीको विरूद्ध ठूलो सतावट परिआयो भन्ने कुरा हामीले हेरिसकेका छौं (प्रेरित ८:१)। विश्वासीहरू यरूशलेम छाड्न बाध्य भएका थिए। यसरी चारैतिर छरिन बाध्य बनेका विश्वासीहरू जहाँतहीँ के गर्दै गए (प्रेरित ८:४)? _______________________________________________। प्रेरित अध्याय ११ मा यरूशलेमको उत्तरतिर छरिएका […]