New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

अध्याय ८ – पहिलो प्रचार यात्रा

अध्याय ८ – पहिलो प्रचार यात्रा (प्रेरित १३-१५) एन्टिओकबाट मिसनरी समूह पठाइन्छ प्रेरित १० अध्यायमा हामीले सिक्यौं, सिजरियाको शहरमा कर्नेलियस र अरु अन्यजातिहरूले पत्रुसद्वारा प्रचार गरिएको परमेश्वरको वचन सुने, विश्वास गरे अनि मुक्ति पाए (यस अध्ययन मालाको अध्याय ६ मा हेर्नुहोस्)। त्यसपछि प्रेरित ११ अध्यायमा हामीले सिक्यौं, एन्टिओकमा भएका अन्यजातिहरूको ठूलो समूहले सुसमाचारमा विश्वास गरे […]