New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

अध्याय ९ – दोस्रो प्रचार यात्रा

अध्याय ९ – दोस्रो प्रचार यात्रा   (प्रेरित १५-१८) प्रेरित पावलले नयाँ नियमका धेरैओटा पुस्तकहरू लेखे, जस्तै: फिलिप्पी, १ र २ थेस्सलोनिकी, १ र २ कोरिन्थी र ऐफेसी। यी पत्रहरू ती मण्डलीहरूलाई लेखिएका थिए जो क्रमशः फिलिप्पी, थेस्सलोनिका, कोरिन्थ र एफेसस शहरहरूमा पर्दथे। एक समय ती कुनै पनि शहरमा मण्डलीहरू थिएनन्। त्यहाँ ती मण्डलीहरू कसरी […]