New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

आनसानहोङ्ग: झूटा ख्रीष्ट

आनसानहोङ्ग र “यरूशलेम माता” लाई परमेश्वर मान्ने झूटा चर्च प्रदेश श्रेष्ठ प्रिय मित्र, यदि हजुर वर्ल्ड मिसन सोसाइटी चर्च अफ गडसित आवद्ध हुनुहुन्छ भने, हामी यो भन्न चाहन्छौं कि हामी हजुरहरूलाई घृणा गर्दैनौं बरू हामी सबै पापीहरूलाई सित्तैंमा पापको क्षमा र अनन्त जीवन दिनलाई क्रूसमा मर्नुभएर बौरनुहुने मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टलाई हजुरले पनि व्यक्तिगतरूपमा चिन्न […]