New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

अक्विला र प्रिस्किल्ला

अक्विला र प्रिस्किल्ला रोमी १६:३-४   १) अक्विला र प्रिस्किल्ला उद्यमी थिए: उनीहरू मेहनती र सही तरिकामा व्यस्त थिए। उनीहरूको पाल बनाउने पेशा थियो (प्रेरित १८:२-३) र उनीहरू आफ्‍नो व्यवसायमा कडा परिश्रम गर्थे। अक्विला एक यहूदी भएको कुरा हामीले उल्लेख गर्नुपर्छ (प्रेरित १८:२)। पावलले पहिलो पटक यी दुई विश्वासीहरूलाई कोरिन्थमा भेटेका भए तापनि उनीहरू मौलिक […]