New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

परमेश्वरका हतियारहरू

परमेश्वरका हतियारहरू डेविड क्लाउड पद कण्ठ: एफेसी ६:१०-२० परिचय हामी एउटा भयङ्कर युद्धमा छौं — संसार, शरीर र शैतानको विरुद्धमा। बारम्बार लडाइँ र समस्या देखेर हामी छक्क पर्नु पर्दैन। सिपाहीहरू युद्धको रहर गर्दैनन् तर काम उनीहरूको लडाइँ गर्नु हो। हामी स्वर्गमा पुगिसकेका छैनौं, हामी शत्रु-भूमिमै छौं। त्यसैले युद्ध नसक्किएसम्म हामी लडिरहनैपर्छ। हामी खडा हुने परमेश्वरको […]