New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

मुक्ति कसरी पाइन्छ?

मुक्ति कसरी पाइन्छ?   १) व्यवस्था पालन गर्ने प्रयासले मुक्ति पाइँदैन रोमी ३:२० अनुसार व्यवस्था पालन गरेर कतिजना मानिसहरू परमेश्वरको सामु धर्मी ठहरिनेछन्? ____________________________। के मानिसहरू व्यवस्थाका कामहरूद्वारा धर्मी ठहरिनेछन् (गलाती २:१६)? ________________। यदि मानिसहरूले व्यवस्था पालनद्वारा मुक्ति पाउन सक्ने भएको भए के ख्रीष्ट क्रूसमा मर्नु आवश्यक पर्थ्यो (गलाती २:२१)? ____________________। रोमी ७:१२ मा व्यवस्था […]