New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

साँचो विश्वासीका गुणहरू – भाग २

साँचो विश्वासीका गुणहरू – भाग २   २. एउटा साँचो विश्वासीले परमेश्वरको वचनको तृष्णा गर्दछ (१ पत्रुस २:२) १ पत्रुस १:२३ मा हामी सिक्छौं, एक व्यक्तिले __________________को ____________द्वारा ________ ____________ पाएको हुन्छ। १ पत्रुस २:२ अनुसार नयाँ जन्म पाएको व्यक्ति एउटा ________ __________ ____________ जस्तै हुन्छ भनिएको छ। शिशुहरू कुन कुराको निम्ति औधी चाहना गर्छन् […]