New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

साँचो विश्वासीका गुणहरू – भाग ४

साँचो विश्वासीका गुणहरू – भाग ४   ८. एउटा साँचो विश्वासीले असल-असल कामहरू गर्छ (३ यूहन्ना ११) एफेसी २:८-९ र एफेसी २:१० पढ्नुहोस् अनि ठीक कि बेठीक जवाफ छुट्टयाउनुहोस्: १. ________ मुक्ति पाउन असल कामहरू आवश्यक छन्।२. ________ असल कामहरूद्वारा मुक्ति पाउन सम्भव भएको भए, एक व्यक्तिले परमेश्वरको सामु घमण्ड गर्न सक्नेथ्यो।३. ________ एक दिन […]