New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

साँचो विश्वासीका गुणहरू – भाग ५

साँचो विश्वासीका गुणहरू – भाग ५   हामीले आत्मिक जीवनका नौओटा लक्षणहरू अध्ययन गरिसक्यौं। जसले साँच्चै मुक्ति पाएको छ उसले आफूले मुक्ति पाएको कुरा जानेको हुनुपर्छ र आफूले मुक्ति पाएको कुरा देखाउनु पर्छ। उसको जीवनले आफ्नो उदेकको मुक्तिदाता, प्रभु येशू ख्रीष्टलाई प्रस्टै दर्शाउनुपर्छ। परमेश्वरको सन्तान भएको हुनाले उसको जीवन प्रभुलाई नचिन्नेहरूको भन्दा बिलकुलै फरक हुनु […]