New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

पराई रूथ

पराई रूथ   कतै पनि आबद्ध नभइकन मान्छे एकलै जिउन सक्दैन। कहीँ न कहीँ उसको सम्बन्ध हुनु नै पर्छ र उसले सम्बन्ध राख्‍नै पर्छ। आफैलाई विचार गर्नुहोस्। के तपाई एउटा परिवारसित आबद्ध हुनुहुन्छ? के तपाई एउटा मण्डली परिवारसित आबद्ध हुनुहुन्छ ? के तपाई एउटा राष्ट्रसित आबद्ध हुनुहुन्छ ? तपाई आबद्ध हुनुभएका त्यस्ता केही कुराहरूको एउटा […]