New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

शारीरिक शाऊल

शारीरिक शाऊल   शाऊल इस्राएलका पहिलो राजा थिए। तर शाऊलभन्दा पनि अगाडि इस्राएलमा अर्कै राजा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ नै सबभन्दा असल राजा हुनुहुन्छ। त्यो राजा को हुनुहुन्थ्यो (१ शमूएल ८:७)? ___________________ इस्राएलका मानिसहरू _________ _______________ जस्तै एउटा राजा चाहन्थे ( १ शमूएल ८:५)। अरू जातिहरूका मानवीय राजाहरू थिए। इस्राएलको चाहिँ राजा नहुनु? तर इस्राएलीहरूले यो बिर्सेका […]