New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

परिचय

परिचय   बाइबल पढ्दा कतिपय कुराहरू हामीलाई निकै अनौठो वा असाधारण लाग्छ। बाइबलका व्यक्तिहरू धेरै हिसाबमा बेग्लै खालका देखिन्छन्। तिनीहरू बेग्लै किसिमले जिउँथे, बेग्लै किसिमको व्यवहार गर्थे, बेग्लै किसिमले कामकाज गर्थे। यसको कारण के होला? बाइबल पढ्ने क्रममा त्यहाँ धेरै कुराहरू पाउँछौं जससित हामी परिचित हुँदैनौं। जस्तै; उँटहरू, रथहरू, भिन्नै खालका पैसा, खुट्टा धुलाइको चलन, […]