New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

खाने र लाउने

खाने र लाउने   खाने र लाउने हाम्रो दैनिक कार्यहरू हुन्। यो हाम्रो दैनिक जीवनको नभई नहुने र आधारभूत भाग नै हो।यी कुराहरू सँधै गरिरहने भएकोले हुनाले हामीलाई बानी नै भई सक्यो र त्यति साह्रो विचार पनि गर्दैनौं। सबेरै बिहान उठ्छौं अनि केही नसोची लुगा लगाउँछौ र बिहानको खाजा खान भान्छा कोठाको टेवुलमा पुगिहाल्छौं। जीवन […]