New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

पशुहरू

पशुहरू   बाइबलमा मानिसहरूभन्दा पहिला पशुहरूको उल्लेख भएको छ। के यो तपाईंलाई थाह छ? बाइबलको पहिलो अध्यायमा हामी पशु र मानिसको सृष्टि बारे पढ्दछौं (उत्पत्ति १): कुन दिनमा माछाहरू र समुद्री जन्तुहरू सृष्टि गरिए? _________कुन दिनमा आकाशका चराहरू सृष्टि गरिए? _________कुन दिनमा जमिनका पशुहरू सृष्टि गरिए? _________कुन दिनमा मानिसको सृष्टि गरियो? _________ बाइबलको अन्तिम पुस्तक […]